Analyse: Økonomistyring på enkeltsagsniveau

Analyse: Økonomistyring på enkeltsagsniveau

09.11.2022

Mange kommuner i Danmark er presset på budget 2023 på børne- og/eller det specialiserede voksenområde, allerede inden vi er kommet ret langt ind i året. Måske gælder det også din kommune.

Muligvis ser I i din kommune ind i et overforbrug på budgetterne på det specialiserede voksenområde og/eller børneområdet. Eller måske er du blot nysgerrig på, hvordan I i din kommune kan få øje på råderummet på enkeltsagsniveau.

Derfor tilbyder vi de danske kommuner analyser af økonomistyring på enkeltsagsniveau i hver enkelt kommune, hvilket betyder, at vi går i dybden med både faglighed og økonomi. Analysen kan laves enten på det specialiserede voksenområde, på børne- ungeområdet eller på begge områder samtidig.

I får en rapport, der fortæller jer hvordan I aktuelt arbejder med økonomistyring i enkeltsager, og hvad I med fordel kan gøre anderledes for at kunne udøve både indsats-, kontrakt- og økonomistyring, samtidig med at I opretholder eller forbedrer borgerens retssikkerhed.

Analysens fokuspunkter
Inden opstart af analysen planlægges det i fællesskab, hvilke fokuspunkter der er relevante at gennemgå og analysere i netop din kommune. Derfor afholdes et formøde, hvor fokuspunkter formuleres og forventningsafstemmes, således I får en rapport, der er direkte anvendelig i jeres praksis.

Følgende er eksempler på fokuspunkter:

  • Indhentning af tilstrækkelige oplysninger til brug for såvel afgørelses- som aftalegrundlag
  • Konkrete bestillinger af serviceydelser og øvrige ydelser samt udøvelse af indsatsstyring
  • Anvendelige kontrakter og udøvelse af kontraktstyring
  • Gennemsigtighed i økonomi og udøvelse af økonomistyring på enkeltsagsniveau
  • Overholdelse af borgerens retssikkerhed i indkøb af socialfaglige ydelser

Anbefalinger
I rapporten får I anbefalinger til de aftalte fokuspunkter, således I kan højne både faglighed og økonomistyring på enkeltsagsniveau. Herunder får I opmærksomhedspunkter til implementering af anbefalinger, således det er muligt at overføre anbefalingerne til praksis.

Procesforløb
Processen for analysen kan skræddersyes til netop din kommune ud fra størrelse, analyseområde og aftalte fokuspunkter.

Her er et eksempel på, hvordan forløbet kunne se ud:

billeder/billede-rapportmodel.png

Hvem er vi
Brorson Consult er en konsulentvirksomhed, der er specialiseret i samarbejdet mellem myndighed og leverandør, herunder også indkøb af socialfaglige ydelser. Vi har fokus på både faglighed og økonomi, og hvorledes disse kan være hinandens forudsætninger.

Vi arbejder til dagligt med kommuner, regioner og leverandører indenfor en række fokusområder, eksempelvis økonomistyring, indsatsstyring, takstgennemsigtighed, dokumentation, metodeundervisning i VUM 2.0 og ICS med videre.

Høre mere
Er du interesseret i at høre mere og eventuelt få et uforpligtigende tilbud, så tøv ikke med at tage fat i Anne Brorson hos Brorson Consult på 53 27 71 81 eller anne@brorsonconsult.dk