BIT-Danmark netværksmøde d. 19. september 2023

19.04.2023

Kvalitet

Hvem definerer, hvad kvalitet er? Ser vi på kvalitet for den enkelte borger eller som noget mere generelt?

Kvalitet er et spændende begreb – og det bliver brugt mere og mere. Det er derfor et emne, vi er nødt til at snakke højt om i samarbejdet mellem myndighed og leverandør. Der er endda også lovgivningsmæssige krav til, hvad der skal stå i en kontrakt omring kvaliteten af ydelsen.

Derfor inviterer vi nu både myndighed og leverandør til et fælles netværksarrangement BIT Danmark, hvor vi sætter fokus på netop kvaliteten i sociale indsatser – i fællesskab.

Alle kommunale rådgivere, forhandlere, ledere og konsulenter er velkomne, ligesom også alle private, kommunale og regionale leverandører indbydes. Vi glæder os til denne fælles netværksdag med jer, så vi i samarbejdet kan styrke området!

Lokationen er Vissenbjerg Idræts- & Kulturcenter, (fuldfør adresse).

Datoen er tirsdag den 19. september fra kl. 10.00-15.00.

Arrangementet er gratis. Der vil dog være et frameldingsgebyr, så hvis man melder fra senere end 7 dage før arrangementets start eller udebliver, vil der blive sendt en faktura på en kuvertpris a 225 kr. plus moms.

Du vil opleve både oplæg fra os i Brorson Consult, fælles drøftelser og mulighed for at netværke. Dagen er derfor fuld af både faglighed og refleksion!

Tilmeld dig allerede nu på ah@brorsonconsult.dk med navn og titel på deltager. Der udsendes dagsprogram og praktisk info til deltagere senest en uge før netværksdagen, og derfor skal vi bruge en mailadresse på alle tilmeldte deltagere.

Max deltagerantal er 70 til arrangementet, og max 4 deltagere fra hver kommune/leverandør. 

Ved tilmelding tilmelder du dig samtidig også vores nyhedsbrev. Noter i tilmeldingsmailen, hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet.