Det rigtige match er afgørende!

Det rigtige match er afgørende!

07.03.2022

Af Heidi Amorsen 

Det er både udviklingsmæssigt og fagligt afgørende, at vi får lavet det rigtige match fra starten, når vi anbringer et barn eller en ung, eller iværksætter en foranstaltning for en voksen. Det er ganske enkelt en forudsætning for at skabe stabilitet omkring og kvalitet i indsatsen - og en indsats som virker efter formålet.

Men HVORDAN er det så, at vi får skabt det rigtige match, når der er så mange faktorer som spiller ind?

I mit faglige arbejde har jeg som myndighed selv prøvet at overlevere opgaven omkring en borger til en samarbejdspartner - på et lidt for tilfældigt grundlag. Det kunne fx være fordi jeg tidligere havde haft et godt samarbejde med dem, eller fordi de lige havde en ledig plads. Årsagerne kan være mange, men konsekvensen den samme. Matchet var ikke tilstrækkeligt underbygget.

Nogle gange gik det godt og efter hensigten. Andre gange viste det sig, at vi ikke havde taget højde for borgerens reaktion på den nye ramme. Eller vi havde ikke været helt klart forventningsafstemt på, hvad opgaven egentlig var, og derfor måtte vi kort tid efter tale om en øgning af både ressourcer og betaling.

Min påstand er ikke, at vi altid kan vide alt. Der er ubekendte, når vi flytter et menneske ind i en ny ramme, eller vi på anden måde sætter borgeren i forbindelse med nye fagprofessionelle. Måske igangsættes endda en udviklingsproces, som vi også må forvente en reaktion på.

Ikke desto mindre skal vi sikre, at der er de bedst mulige forudsætninger for det rigtige match mellem borger og leverandør!

Derfor er min opfordring til jer: Lad os som myndighed fokusere endnu mere på at få lavet en tydelig og faglig opgavebeskrivelse! Så når vi går i dialog med en potentiel samarbejdspartner (intern såvel som ekstern), så er det med en tydelig beskrevet opgave. Den kan vi i samarbejde tage udgangspunkt i, og derudfra forventningsafstemme og sammen skabe den bedst mulige indsats til gavn for netop dette barn, denne unge eller denne voksne borger.

Til dette kan netop opgavebeskrivelser (indsatslister) udfærdiget efter BIT metoden være et væsentligt og fagligt værktøj!