Glimt fra hverdagen - Kompetenceudviklingsforløb på Fangelbogård

06.09.2022

Kompetenceudviklingsforløb på Fangelbogård

Som noget helt nyt har vi nu besluttet, at vi fremover vil dele nogle af vores glimt fra vores nære hverdag hos Brorson Consult med jer. I spørger nemlig ofte til, hvad vi helt præcis laver derude i felten med de andre. Det vil vi da rigtig gerne fortælle jer lidt mere om, for det er nemlig meget forskelligt, men alt sammen med det formål at styrke samarbejdet mellem myndighed og leverandør.

Det første glimt vi vil dele med jer, er fra et forløb vi har haft på Fangelbogård (FBG), som er et bo- og beskæftigelsestilbud, beliggende i Fangel nær Odense.

FBG henvender sig til os med et overordnet ønske om at styrke samarbejdet med myndighed. Forud gik, en henvendelse til FBG fra myndighed, som i forbindelse med opfølgning anmodede om beskrivelse af og gennemsigtighed i forhold til behov, indsats og takst. Formålet var at følge op på borgerens fortsatte behov og indsats, men også om indsatsen fortsat stod i et rimeligt forhold med prisen på tilbuddet. FBG var bl.a. nysgerrige på, hvordan dette i praksis kunne gribes bedst muligt an, således, at begge kontraktparter var bedst muligt klædt på til det videre samarbejde om både behov, indsats og takst.

Skræddersyet efter FGBs behov, blev der sammensat et program med bl.a. arbejdsgruppedage omkring roller og ansvar ind i samarbejdet, takstopbygning og beregning med udgangspunkt i gældende lovgivning, match og tilbudsafgivning mm. Med en nu ny og endnu mere gennemsigtig takststruktur, fulgte en implementeringsproces med bl.a. nye arbejdsgange og nyt indhold til den daglige dokumentation og dokumentationen til myndighed, som medarbejderne også fik undervisning i og efterfølgende sparring til. Læs lige hvad FGBs ledelse kort havde at sige om forløbet:

"Det har været en meget lærerig og inspirerende proces, at få sparring og undervisning af Brorson Consult. De har udvidet vores blik og kompetencer til den daglige dokumentation, takst opbygning samt dokumentation til myndighed. Vores takststruktur er blevet mere gennemsigtig, og det har været et spændende forløb at gå i dybden med. Medarbejderne på Brorson er yderst kompetente og professionelle og vi har følt os i trygge hænder under hele forløbet."  (Karina Lindkvist Bastholm, Souschef, Fangelbogård)