Invitation til socialfagligt forhandlingsnetværk

Invitation til socialfagligt forhandlingsnetværk

01.11.2019

Kære Leder og rådgiver i kommunerne

Brorson Consult vil gerne invitere til vores sidste nye tiltag, BIT Danmark. BIT-Danmark løber for første gang af staben den 23. januar 2020 kl. 10.00-14.00 i Sundhedshuset i Vejle.

BIT-Danmark er et netværk for ledere og rådgivere i myndighedsfunktioner på socialområdet, som eksempelvis har været på forhandlingskursus eller haft et forhandlingsforløb med Brorson Consult. Det er dog ikke en forudsætning for at deltage i netværket, at du har været på kursus eller haft forløb med os.

BIT- Danmark har til formål, at I får faglige inputs med hjem, og at vi sammen kan drøfte, hvilke tendenser der fylder i landets kommunerne, hvor vi på tværs af landsdele kan udveksle udfordringer og erfaringer.  

Brorson Consult lægger sig i selen for at lave en god og udbytterig dag, så I går hjem med ny viden og et styrket netværk.

 

Rammeprogram 23. januar kl. 10-14

Tema: Kontrakter som værktøj i socialfaglig forhandling

10.00-10.15: Velkomst, samt en præsentation af BIT Danmark

10.15-11.00: Oplæg om hensigtsmæssig brug af kontrakter og deres sammenhæng med øvrigt sagsflow

11.00-11.15: Pause

11.15-12.00: Gruppedrøftelser omkring brug af kontrakter

12.00-12.45: Frokost

12.45-13.45: Oplæg samt gruppedrøftelser omkring sagsgange der understøtter socialfaglig forhandling

13.45-14.00: Afslutning

 

Lokation: Sundhedshus Vejle Indgang A, 4. sal, Vestre Engvej 51, 7100 Vejle.

Pris: Gratis deltagelse og forplejning

Tilmelding: Send en mail til Anne Hansen på ah@brorsonconsult.dk med navn og titel på deltagere
Max deltagere er 45, og tilmelding er efter først til mølle. Herefter er det muligt at komme på venteliste.

 

Vi glæder os til at se jer!

Med Venlig Hilsen
Brorson Consult