Invitation til socialfagligt forhandlingsnetværk den 21. januar 2021

Invitation til socialfagligt forhandlingsnetværk den 21. januar 2021

17.09.2020

Hermed inviteres alle myndighedsafdelinger på socialområdet til det socialfaglige forhandlingsnetværk BIT Danmark torsdag den 21. januar 2021 kl. 10-14.

BIT-Danmark er et netværk for ledere og rådgivere i myndighedsfunktioner på socialområdet, som eksempelvis har været på forhandlingskursus eller haft et forhandlingsforløb med Brorson Consult. Det er dog ikke en forudsætning for at deltage i netværket, at du har været på kursus eller haft forløb med os.

BIT- Danmark har til formål, at I får faglige inputs med hjem, og at vi sammen kan drøfte, hvilke tendenser der fylder i landets kommunerne, hvor vi på tværs af landsdele og forvaltninger kan udveksle udfordringer og erfaringer.

Tidligere deltagere på BIT Danmark fortæller, at de både er gået hjem med ny viden samt et styrket netværk fra tidligere arrangementer.

Såfremt det ikke er muligt at gennemføre arrangementet fysisk grundet COVID-19, udføres det virtuelt. Der udsendes information omkring dette senest en uge før.
 

Rammeprogram torsdag den 21. januar kl. 10-14

Tema: Indsatsstyring – hvad er det og hvordan kan vi bruge det socialfagligt?

10.00-10.15: Velkomst

10.15-10.45: Oplæg om indsatser og indsatsstyring

10.45-11.00: Pause

11.00-12.00: Gruppedrøftelser om indsatsstyring i min kommune

12.00-12.45: Frokost

12.45-13.45: Oplæg og gruppedrøftelser

13.45-14.00: Afslutning

Lokation: Hotel Hedegården, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle.

Pris: Gratis deltagelse og forplejning

Tilmelding: Send en mail til Anne Hansen på ah@brorsonconsult.dk med navn og titel på deltagere. Tilmelding er efter først til mølle. Når max er opnået, er det muligt at komme på venteliste. Idet vi gerne vil tilbyde flest mulige kommuner at deltage, kan der max tilmeldes 5 pr. kommune.


Vi glæder os til at se jer!
Med Venlig Hilsen
Brorson Consult