Invitation til socialfagligt forhandlingsnetværk den 27. maj 2021

Invitation til socialfagligt forhandlingsnetværk den 27. maj 2021

21.01.2021

Hermed inviteres alle myndighedsafdelinger på socialområdet til det socialfaglige forhandlingsnetværk BIT Danmark torsdag den 27. maj 2020 på Hotel Hedegården i Vejle.

BIT- Danmark har til formål, at I får faglige inputs med hjem, og at vi sammen kan drøfte, hvilke tendenser der fylder i landets kommunerne, hvor vi på tværs af landsdele og forvaltninger kan udveksle udfordringer og erfaringer. 

Tidligere deltagere på BIT Danmark fortæller, at de både er gået hjem med ny viden samt et styrket netværk fra tidligere arrangementer, det må betyde at BIT-Danmark tjener sit formål.

Vi vil derfor gerne invitere jer til et nyt arrangement den 27. maj. Vi har haft hovederne lagt i blød for at finde et tema, I vil får noget brugbart ud af at drøfte og vi er kommet frem til, at ”Roller i socialfaglig forhandling” er en væsentlig del af det at kunne deltage i vellykkede forhandlinger. Derfor vil vi gerne give jer inputs omkring netop dette tema med hjem.

Rammeprogram torsdag den 27. maj kl. 10-14

Tema: Roller i socialfaglig forhandling

10.00-10.15: Velkomst

10.15-11.00: Oplæg om myndighedsrådgivernes rolle i forhandling med en leverandør

11.00-11.15: Pause

11.15-12.00: Gruppedrøftelser om emnet ”Roller i socialfaglig forhandling”

12.00-12.45: Frokost

12.45-13.45: Oplæg og gruppedrøftelser

13.45-14.00: Afslutning

Lokation: Hotel Hedegården, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle.

Pris: Gratis deltagelse og forplejning

Tilmelding: Send en mail til Anne Hansen på ah@brorsonconsult.dk med navn og titel på deltagere
Max deltagere er 20, og tilmelding er efter først til mølle. Herefter er det muligt at komme på venteliste. Idet vi gerne vil tilbyde flest mulige kommuner at deltage, kan der max tilmeldes 5 pr. kommune.

Ved tilmelding bliver man skrevet op til at modtage Brorson Consults nyhedsbrev. Ønsker man ikke dette, kan man give besked til ah@brorsonconsult.dk 

Vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen
Brorson Consult