Invitation til socialfagligt forhandlingsnetværk den 3. marts 2022

Invitation til socialfagligt forhandlingsnetværk den 3. marts 2022

23.11.2021

Hermed inviteres alle myndighedsafdelinger på socialområdet til gratis netværksmøde i det socialfaglige forhandlingsnetværk BIT Danmark torsdag den 3. marts 2022. Arrangementet er for både rådgivere, ledere, forhandlere, koordinatorer og lignende.

BIT- Danmark har til formål at give faglige input og mulighed for erfaringsudveksling mellem landets kommuner. Temaet skifter fra gang til gang, og derfor giver det mening at deltage i netværksmøderne – også når du har været med før. Ved at deltage flere gange, får du også mulighed for at styrke netværket med de øvrige deltagere, der typisk også deltager flere gange.

Netværket har eksisteret i to år. Fra tidligere arrangementer har tilbagemeldingen været, at deltagerne både er gået hjem med ny viden samt et styrket netværk. Det må betyde at BIT Danmark tjener sit formål!

På efterspørgsel har vi tilføjet en mulighed til arrangementet – nemlig muligheden for at netværke med de øvrige deltagere efter det egentlige programs afslutning. På denne måde er der nu endnu mere mulighed for at erfaringsudveksle med de øvrige deltagere!
Denne mulighed er valgfri, og du kan derfor også vælge at deltage kl. 10-14 til den programlagte del, hvis du foretrækker dette.

Vi vil derfor gerne invitere jer til et nyt arrangement. Vi glæder os til at være sammen med jer om temaet ”Forhandling som samarbejdsform”, hvor vi får sociale leverandører på besøg.


Rammeprogram torsdag den 3. marts 2022 kl. 10-15

10.00-10.15: Velkomst

10.15-11.00: Oplæg  

11.00-11.15: Pause

11.15-12.00: Gruppedrøftelse

12.00-12.45: Frokost

12.45-13.45: Oplæg og gruppedrøftelse

13.45-14.00: Afslutning

14.00-15.00: Mulighed for at netværke (frivilligt)

 

Lokation: Hotel Hedegaarden, Valdemar Poulsensvej 4, Vejle

Pris: Gratis deltagelse og forplejning

Tilmelding: Send en mail til Anne Hansen på ah@brorsonconsult.dk med navn og titel på deltagere
Max deltagere er 50, og tilmelding er efter først til mølle. Herefter er det muligt at komme på venteliste. Idet vi gerne vil tilbyde flest mulige kommuner at deltage, kan der max tilmeldes 5 pr. kommune.
Noter på tilmeldingen, om du ønsker at deltage i den frivillige del af netværksmødet kl. 14.00-15.00.

Vi glæder os til at se jer!