Konsulent til socialfaglig forhandling på socialområdet søges

Konsulent til socialfaglig forhandling på socialområdet søges

11.10.2019

Vil du være en del af et konsulentfirma i hastig vækst og arbejde for et mere effektivt socialområde med borgerens behov i fokus? Vil du planlægge din egen arbejdsdag og have mulighed for personlig og faglig udvikling?

Hos Brorson Consult arbejder vi med socialfaglig forhandling på socialområdet. Vi bistår kommuner i både kvalitetssikring af sagsgange, udvikling af værktøjer til understøttelse af socialfaglig forhandling samt forhandlingsfaciliterer. Sidstnævnte betyder, at vi forhandlingsvurderer og -faciliterer borgersager for de danske kommuner med henblik på at understøtte en overensstemmelse mellem behov, indsats og takst for hver enkelt borger bevilget ydelser efter servicelovens paragraffer.

Skal en kommunes myndighedsafdeling lykkes med at have fokus på både økonomi og faglighed, er arbejdsmetoderne afgørende. Derfor giver vi de danske kommuner konsulentbistand til netop dette, typisk kombineret med kompetenceudvikling.

Samarbejdet med de sociale tilbud er et vigtigt element, såfremt vi i fællesskab skal lykkes med at give borgere effektfulde indsatser. Derfor arbejder vi ligeledes sammen med leverandører, hvor fokus er på formidling af den daglige leverede indsats og taksten.

På grund af stigende efterspørgsel søger vi derfor en konsulent til en fuldtidsstilling med tiltrædelse snarest muligt.

Da Brorson Consult er et mindre konsulentfirma i vækst, bliver du en essentiel del af firmaet og vil få mulighed for at præge den fremtidige udvikling.

Vi løser opgaver landsdækkende, og du vil ofte køre direkte ud til opgaver uden at møde ind på kontoret i Bjerringbro. Derfor er din bopælsadresse ikke afgørende, blot skal du forvente at komme til Bjerringbro 1-2 gange pr. 14. dag.

Stillingen
Som konsulent er din primære opgave at understøtte kommuners og leverandørers samarbejde. Dette gøres dels ved at understøtte, at myndighedsafdelingen og det sociale tilbud når frem til en aftale, der sikrer overensstemmelse mellem behov, indsats og takst. Myndighedsbeslutningen vedbliver at være hos myndighed, mens du giver vurderinger og anbefalinger samt faciliterer forhandlingen.

Dine arbejdsopgaver vil derfor som udgangspunkt indeholde følgende:

  • Forhandlingsvurdering af borgersager
  • Forhandlingsfacilitering mellem myndighed og socialt tilbud
  • Kvalitetsudvikling af sags- og arbejdsgange i myndighedsafdelinger
  • Kompetenceudvikling af rådgivere og ledere indenfor forhandling, eksempelvis via sidemandsoplæring og sparring
  • Konsulentbistand til leverandører om formidling af indsats og takst
  • Deltagelse i forhandlingsnetværket BIT-Danmark
  • Deltage på Brorson Consults stand på konferencer


Dette er ikke en udførlig liste, da du har vid mulighed for selv at påvirke jobbets indhold og udvikling.


Personlige kompetencer
Du får mulighed for at planlægge din egen arbejdsdag, og du skal kunne udføre dine arbejdsopgaver selvstændigt. Du vil dog indgå i tæt sparring med direktør Anne Brorson, som du også refererer til, samt der er mulighed for kollegial sparring med kompetente kollegaer.

Du skal kunne tage ansvar, være arbejdsom og have lyst til både faglig og personlig udvikling. Da Brorson Consults ydelser udvikler sig løbende, vil vi sætte pris på dit input i både opgaveløsning og udvikling af virksomheden.

Som konsulent er netop kommunikative kompetencer afgørende, således du såvel i hverdagen som under pres kan kommunikere hensigtsmæssigt. Dit fokus skal være på at underbygge det gode samarbejde til gode for både borger, kommune og leverandør.


Faglige kompetencer
Du har en uddannelse som socialrådgiver og har arbejdet indenfor myndigheden på socialområdet. En forhandlingsuddannelse er ikke et krav, da du vil blive kompetenceudviklet indenfor dette område i de metoder og faglige arbejdsgange, som vi arbejder efter hos os.


Om os
Brorson Consult er en mindre virksomhed med base i Bjerringbro. Her bliver du en del af et hold kollegaer, hvor der er rig mulighed for tæt samarbejde og faglig sparring, og hvor en professionel tilgang til arbejdet går hånd i hånd med godt humør og plads til at være en god kollega. 

Din ansættelse vil være med reference til Anne Brorson.


Ansættelsesforhold
Stillingen er 37 timer og du ansættes i henhold til Funktionærlovens bestemmelser. Der er fleksible arbejdstider og generelt et højt niveau af tillid i både arbejdstidstilrettelæggelse og opgaveløsning.
Løn efter aftale.
Brug af egen bil er nødvendig, da vi løser opgaver landsdækkende.


Ansøgningsfrist
Ansøgning og CV sendes til direktør Anne Brorson på anne@brorsonconsult.dk
Vi kalder løbende til samtale, så send os din ansøgning, inden en anden når at komme dig i forkøbet.
Samtaler vil blive afholdt i Bjerringbro.


Yderligere info
Har du spørgsmål til opslaget, stillingen eller Brorson Consult er du velkommen til at kontakte direktør Anne Brorson på 53 27 71 81 eller konsulent Nicole Højberg på 53 27 71 82.