Takstformidling

Takstformidling

11.09.2019

Af Nick Treff Christiansen og Anne Brorson

Publiceret d. 11. September 2019

Takstformidling er ikke en videnskab. Ikke desto mindre er det blevet en nødvendig disciplin på det sociale område. Det drejer sig i al sin enkelthed om, at man som socialt tilbud kan formidle sin takst - og ikke kun for én selv, men også udadtil.

I takt med at visse kommuner er klemt på økonomien, en tendens til øgede udgifter på socialområdet i fremtiden mv., er kommunerne også blevet mere og mere prisbevidste, når der skal betales for ydelser på socialområdet. Vi ser en stigende merkantil tænkning på området, hvilket vil sige et fokus på køber-sælger relationen og dermed også på en forklaring af: ”Hvad får jeg som myndighed for pengene?”

Dermed stiller det krav til leverandører om at kunne svare på dette og lignende spørgsmål. Det vil sige at kunne formidle takststrukturen på tilbuddet, for herefter at sætte dette i direkte sammenhæng med den indsats der bliver leveret til den pågældende borger. Takstformidling er derfor en disciplin, der forbinder sig direkte til den enkelte borger.

Takstformidling er derfor en vigtig disciplinfor leverandører, hvilket også skal og kan anses som andet end et administrations- og ledelsesværktøj i en forhandling med en kunde. Det er derimod også et medarbejderværktøj. Forstået således, at medarbejderne ved, hvilken indsats der skal ydes og leveres til den enkelte borger eller gruppe. Dette højner derved arbejdsglæden, idet medarbejderne kan vide sig sikre på at have leveret den rette hjælp og støtte, som der bliver betalt for.

Hvis leverandørerne både skriftlig såvel som mundtligt kan formidle, hvilken faglig indsats der leveres for en given takst, vil ydelsen også være nemmere at forstå, og derved også nemmere at sælge til andre. Dette forgrener sig i organisationen, da medarbejderne også nemmere vil have en forståelse for, hvilke ydelse de skal levere til borgeren, som igen skaber bedre arbejdsmiljø og faglig samskabelse.

Takstformidling for leverandørerne er at skabe gennemsigtighed og gennemskuelighed på taksten og den faglige indsats. Dette er ikke kun til gavn i en forhandlingssituation mellem køber og sælger, men også for borgeren, medarbejdere og de pårørende. 

If you can´t explain it simply, you don´t understand it well enough (A. Einstein)