Tendens i praksis: Især tydelighed i samarbejdet er i fokus

Tendens i praksis: Især tydelighed i samarbejdet er i fokus

10.09.2020

Vi har egentlig øvet os i det i mange år i Danmark. Samarbejdet mellem myndighed og udfører. Men alligevel giver det udfordringer, ikke nødvendigvis i form af åbenlyse uenigheder, men måske nærmere i form af et ønske om en øget tydelighed.

Den stærkeste tendens
Netop dette ønske om en øget tydelighed og mere gennemsigtighed er den stærkeste tendens, vi for øjeblikket ser i de henvendelser, der er på nye opgaver hos os. Det er ikke geografisk samlet, men derimod er dette ønske spredt ud over det ganske danske land. Årsagerne er mange, men vi vil gerne give dig vores bud på både årsag og løsning.


Hvorfor?

Hvad mon det kan skyldes, at vi ser en stigning i netop denne type af henvendelser? Lad os give jer et par bud på baggrund af det, vi hører fra vores kunder.

 1. Vi vil gerne arbejde tættere sammen for borgerens skyld
  Netop denne årsag har vores dybeste faglige respekt. Et godt, tydeligt og forventningsafstemt samarbejde kommer borgere (og pårørende) til gode, og netop dette er i sig selv årsag nok til at have fokus på netop samarbejdet. Hvordan gør man så? Ja, det vender vi tilbage til.
 2. Vi forstår ikke altid hinanden
  Det er ikke altid nemt at forstå en anden, der har sin daglige gang i en helt anden verden. Der er nemlig himmelvid forskel på at arbejde i myndighed og at arbejde på et socialt tilbud. Der er forskellige begreber og sprogbrug, forskellige fagligheder og forskellige arbejdsopgaver. Skal vi forstå hinanden, så skal vi først kende hinandens verden. Hvordan? Det vender vi også tilbage til senere.

 3. Vi har et økonomisk pres
  Det har vi fuld forståelse for. Der er et antal kroner, der skal række til flest muligt borgere i myndighedsafdelingen, og på sociale tilbud er der et driftsbudget, der skal give borgere mest muligt støtte. Hvordan klarer vi denne fælles økonomiske udfordring? Et godt udgangspunkt er at sikre, at borgere får den støtte, som de er berettiget til i henhold til serviceloven efter en konkret og individuel vurdering – og hverken mere eller mindre støtte end det. Det stiller krav til myndighed om at vurdere og bestille en konkret indsats, og til udfører om at dokumentere og formidle den indsats, der bliver givet til den enkelte borger.


Hvad kan man gøre?
Du har nok allerede regnet ud, hvad vi prøver at formidle med denne artikel. Der er flere årsager til, at vi ser en stigning i henvendelser vedrørende samarbejde mellem myndighed og udfører. Dels er der tale om en historik og dels er der tale om et system under både fagligt og økonomisk pres.

Der er to fokuspunkter, der kan hjælpe samarbejdet på vej, som vi vil tage fat i her. Naturligvis vil en løsning netop hos jer skulle tilpasses den situation, I aktuelt står i, men mange vil kunne drage fordel af følgende to punkter:

 1. Implementer BIT-modellen i myndighed
  Myndighed har formentlig en struktureret metode til udredninger/undersøgelser. Men det sprængende punkt er, hvordan denne viden og vurdering fra myndighed bliver videreført i samarbejdet med udfører. Vi anbefaler at implementere BIT-modellen. BIT står for Behov, Indsats og Takst, og er (ultrakort fortalt) en model til at sikre en tydelighed i indsats og takst såvel som behov.
  I denne model skal myndighed definere sine forventninger til den indsats, som borgeren skal modtage, hvilket skal sammenholdes med den økonomiske ramme i den takst, som borgeren indplaceres på. Takster udgør en driftsøkonomi på tilbuddet, og derfor udgør taksten en ramme for, hvilken indsats borgeren kan få. En klar og tydelig formulering af den forventede indsats er afgørende, hvis I ønsker at underbygge jeres samarbejde.
  Se bogen om BIT-modellen her (https://brorsonconsult.dk/c/aktuelt/socialfaglig-forhandling-ny-bog-ude-nu)

 2. Hav fokus på dokumentation og formidling hos udfører
  Hvor myndighedsafdelingen skal have fokus på den forventede indsats til borgeren, bliver udførers opgave at formidle den indsats, der bliver givet til den enkelte borger i hverdagen. For at kunne det, er der to forudsætninger. Henholdsvis den daglige dokumentation og evnen til at formidle viden til myndighed.
  Den daglige dokumentation har flere formål, blandt andet videndeling og refleksion internt på tilbuddet. Men det har også til formål at skulle benyttes, når der skal udfærdiges materiale (fx status) til myndighed. Det er ikke muligt at skrive en status på en forudgående periode, hvis ikke der er en løbende dokumentation at tage fat i. Derfor skal den daglige dokumentation pege hen på netop det, der skal samles op og formidles videre ved status.
  Og hvad er det så, der skal formidles? Det er hvorvidt den daglige ydede indsats stemmer overens med den indsats, som myndighed forventer.

Er det løsningen på alt? Næppe. Men det er et sted at starte, når vi ser på tendensen i de henvendelser, vi får hos os.

Er du nysgerrig efter at vide mere, så tag blot fat i os. Det er ganske uforpligtigende, og vi sætter altid pris på en faglig drøftelse.