VUM 2.0 kan noget – men ikke det hele!

VUM 2.0 kan noget – men ikke det hele!

30.08.2022

Af Anne Brorson

Står I overfor at skulle implementere VUM 2.0 i myndighedsafdelingen? Eller er I måske allerede i gang? Så er der en vigtig pointe at huske!

VUM 2.0 har mange gode elementer. Lige fra recovery, fokus på borgernes håb og drømme, systematik og Fælles Faglige Begreber med tilhørende uddata, for blot at nævne udvalgte elementer. Hvis VUM 2.0 implementeres i både fagsystem og faglighed, så giver det en solid base at arbejde på og ud fra.

Men! Der er et men. Da VUM 2.0 blev udviklet, blev forhandling bevidst fravalgt. Forhandling er nemlig en del af det kommunale selvstyre. Det betyder, at hver kommune selv skal beslutte, hvordan man i netop denne kommune vil arbejde med forhandling både i sagsarbejdet og organisatorisk. Lad os se nærmere på det.

Det sidste først. Hvordan man organiserer sig, har betydning for, hvordan forhandling skal tilføjes til VUM 2.0 i afdelingen. Om der fx er ansat en medarbejder med en forhandlingsopgave (uanset titel), om der er et internt samarbejde med en indkøbsafdeling, om der indgås leverandørrammeaftaler – der er mange måder at organisere forhandlingen på i kommunen.

Uanset hvilken organisering, I har valgt i din kommune, så har det en afledt konsekvens for sagsarbejdet. Derfor skal det nøje overvejes, hvordan sagsarbejdet skal være, for at det kan udgøre den nødvendige base for forhandlingen. Forhandlingsgrundlaget ligger nemlig i selve sagsbehandlingen.

Hvilket bringer os videre til sagsbehandlingen, som VUM 2.0 er et værktøj ind i. Her er der i metoden fokus på en funktionsevneudredning og -vurdering, der skal udmunde i henholdsvis en handleplan, afgørelse og bestilling. Men der er ikke fokus på forhandlingsgrundlaget. Udfordringen med dette er, at den kommunale forvaltning dermed skal indkøbe en ydelse til borgeren enten internt i kommunen eller eksternt – men uden et konkret indkøbsgrundlag.

Dette leder frem til pointen i denne artikel. Når I som myndighed implementerer VUM 2.0, så skal I tage beslutning om, hvordan I konkret i jeres kommune organisatorisk og i sagsbehandlingen vil tilføje forhandling. Hvordan gør vi både sagen og organisationen forhandlingsklar?

Vores anbefaling er derfor, at rådgivere, ledelse m.fl. undervises og kompetenceudvikles i VUM 2.0 i BIT-udgaven. Altså hvor BIT er tilføjet både i de faser, som VUM 2.0 allerede har, og hvor der er tilføjet de nødvendige faser til forhandling.

Kender du ikke BIT, så står det for Behov-Indsats-Takst og er en socialfaglig forhandlingsmodel. Den baseres på Serviceloven med tilhørende vejledninger og kan benyttes som en samarbejdsmetode ved både internt og eksternt køb af socialfaglige ydelser.

Vil du høre mere om dette, så tøv ikke med at kontakte os i Brorson Consult på telefonnr. 53 27 71 81 eller anne@brorsonconsult.dk.

billeder/vum-20-og-bit.png

Illustration: Sagsflow i VUM 2.0 tilføjet BIT. Stjerne markerer de eksisterende faser, hvor der med tilføjelse af BIT foretages ændringer i brugen af skabelonerne. Der er tilføjet en linje med værktøjer nederst, hvor forhandlingen derfor er tilføjet sagsflowet.
©Brorson Consult.