Forhandlingsklargøring: Behovs- og indsatsvurderinger. 28. og 29. september - Kursus med fremmøde

Målgruppe: Medarbejdere og ledere i myndighedsafdelinger

Dato: 28. og 29. september kl. 8.30-15.00

Sted: Hedegården i Vejle

Kursusform: Kursusdage med fremmøde

Indhold: Hvordan gør man egentlig en borgersag klar til forhandling?

Har du hørt om behov- og indsatsvurderinger? Og kunne du tænke dig at lære, hvordan du udarbejder sådanne vurderinger og benytter dem i praksis? Så vil dette kursus være lige noget for dig. 

Du vil på disse to kursusdage opnå kompetencer, så du kan udarbejde en VUM-udredning og en samlet faglig vurdering, der gør det muligt at udarbejde behov- og indsatslister, der kan benyttes i en socialfaglig forhandling. Disse lister kan benyttes til indhentelse af tilbud fra leverandører, samt udgøre et grundlag for en forhandlingsproces.

På kurset bliver du blandt andet præsenteret for en forståelsesramme, en analyseramme og nogle helt konkrete værktøjer, der fremadrettet kan bruges, når du skal udarbejde udredninger.

Du vil blandt andet få viden om: 

  • At samle, organisere og bearbejde oplysninger
  • Den samlede faglige vurdering
  • Behov- og indsatslister
  • Indsatsformål og indsatsmål

Underviser: Fie Grønborg 

Pris: Pris for begge kursusdage udgør 2.900 kr. plus moms

Tilmelding: Send en mail til ah@brorsonconsult.dk for at tilmelde dig. Noter i mailen hvilket webinar og/eller kursus, du ønsker at deltage på samt oplys EAN nummer eller mailadresse til fakturering.

Ved tilmelding til webinaret bliver du automatisk tilmeldt vores nyhedsbrev. Ønskes dette ikke, bedes du meddele det.