Behovsvurderinger som grundlag for socialfaglige forhandlinger (Webinar) - 8. oktober 2020

Målgruppe: Myndighedsrådgivere samt myndighedens konsulenter og ledere

Dato: 8. oktober kl. 13.00-15.00

Kursusform: Webinar. Deltagere får tilsendt et link til deltagelse samt forberedende materiale forud

Indhold: Myndigheden har jf. Retsikkerhedslovens §10 oplysningspligt. Hvilket betyder, at I som myndighed er forpligtet til at sørge for, at sager er oplyst tilstrækkelig, så det er muligt at træffe en retvisende afgørelse. Men hvad betyder det i praksis?

At vurdere en borgers behov kan være en svær socialfaglig øvelse. Ikke desto mindre er det det grundlæggende trin, både i borgerens retssikkerhed og i socialfaglig forhandling.

Webinaret her har til formål at præsentere for dig, hvorledes behovsvurderinger er fyldestgørende og tilstrækkelig.

Rammeprogrammet for webinaret er:

  • Relevante oplysninger i behovsvurderinger
  • Hvor omfangsrigt skal det være?
  • Forskellen mellem at belyse og vurdere behovet

Underviser: Fie Grønborg og Anne Brorson

Pris: 295 kr. plus moms pr. deltager

Tilmelding: Send en mail til ah@brorsonconsult.dk for at tilmelde dig. Noter i mailen hvilket webinar og/eller kursus, du ønsker at deltage på samt oplys EAN nummer eller mailadresse til fakturering.