Forhandling for botilbudsledere - Afholdes løbende

Tilbudsledere på socialområdet indgår løbende i samarbejde med interne og eksterne myndighedsrådgiver. Det stiller krav til tilbudslederne om at mestre forhandling og kommunikation, så der kan indgås en konstruktiv dialog omkring borgerens behov i relation til taksten. Kompetencer inden for forhandling og kommunikation er nødvendige ledelsesmæssige værktøjer i en effektiv og stabil drift. Fremadrettet bliver behovet for disse kompetencer større, da økonomien på socialområdet i mange kommuner udspændes, så den rækker til den øgede efterspørgsel på området.

Kurset om forhandling for botilbudsledere kombineres ofte med et forløb om takstformidling i den enkelte organisation.

Læringsudbytte

Når du har deltaget på kurset, vil du have opnået kompetencer, så du fremadrettet kan spotte, forberede og indfri et forhandlingspotentiale for borgere på botilbud. Dertil får du viden om, hvordan du kan indrette den daglige drift, så du er bedst muligt rustet til forhandlinger.

På kurset bliver du præsenteret for en forståelsesramme og en analyseramme, der fremadrettet kan benyttes aktivt i forhandlinger med kommuner. Gennem teori, refleksion og øvelser bliver forhandling virkelighedsnært, og du vil kunne tage praktiske erfaringer og værktøjer med dig videre.

Kursus som hjemkøb

Brorson|Consult tilbyder et skræddersyet forhandlingskursus udbudt til kommuner individuelt. Er du interesseret i at høre mere om muligheden for at købe et forhandlingskursus hjem til kommunen, kan du kontakte Anne Brorson på telefon 53 27 71 81 eller anne@brorsonconsult.dk

Forhandlingskurset udbydes også via COK, hvor Anne Brorson underviser. Se mere på linket her:

https://www.cok.dk/forhandling-myndighedsradgivere