Forhandling for myndighedsrådgivere - Afholdes løbende

Kurset stiller skarpt på både borgerens behov og økonomi. Formålet er at gøre dig i stand til at forhandle med sociale tilbud på både professionel og kompetent vis, så der sikres en sammenhæng mellem borgernes behov og takst i hver enkelt sag. Kurset indeholder derfor både teori og best practice inden for forhandling på socialområdet, lige såvel som cases og øvelser.

Kurset om forhandling for myndighedsrådgivere kombineres ofte med et forløb om kvalitetssikring af arbejdsgange i myndighedsafdelingen og/eller et forhandlingsforløb med forhandlingsbistand til borgersager.

Læringsudbytte

Når du har deltaget på kurset, vil du have opnået kompetencer, så du fremadrettet kan spotte, forberede og indfri et forhandlingspotentiale i borgersager med behov for eller bevilget støtte til botilbud, støtte i eget hjem og aktivitetstilbud/samværstilbud.

På kurset bliver du blandt andet præsenteret for en forståelsesramme, en analyseramme og et sæt tjeklister, der fremadrettet kan benyttes aktivt i forhandlinger på socialområdet. Du vil blandt andet have fået viden om:

  • Sammenhængen mellem borgerens behov og taksten
  • Takstforståelse
  • Forhandlingspsykologi
  • Kommunikation og konfliktløsning

Kursus som hjemkøb

Brorson|Consult tilbyder et skræddersyet forhandlingskursus udbudt til kommuner individuelt. Er du interesseret i at høre mere om muligheden for at købe et forhandlingskursus hjem til kommunen, kan du kontakte Anne Brorson på telefon 53 27 71 81 eller anne@brorsonconsult.dk

Forhandlingskurset udbydes også via COK, hvor Anne Brorson underviser. Se mere på linket her:

https://www.cok.dk/forhandling-myndighedsradgivere