Forhandling for myndighedsrådgivere og udfører (i én kommune)

Kurset stiller skarpt på borgerens behov, den leverede indsats og takstøkonomi både fra myndighedsrådgiverens og fra udførerens synspunkt. Kursusforløbets mål er at give både teoretisk viden og praktiske værktøjer, med vægtet fokus på praksis. Undervisningen vil veksle mellem teori, øvelser og fælles dialog. Dette med henblik på at inddrage deltagerne og give en langsigtet læring.

Formålet er at:

  • Gøre myndighedsrådgiverne i stand til at forhandle med sociale tilbud på både professionel og kompetent vis, så der sikres en sammenhæng mellem borgernes behov og takst i hver enkelt sag
  • Gøre udførerene i stand til at forhandle med myndighedsrådgivere på både professionel og kompetent vis, så der sikres en sammenhæng mellem behov, indsats og takst for hver enkelt borger

Læringsudbytte 

Deltagerne vil opnå kompetencer, så de fremadrettet i højere grad kan spotte, forberede og indfri et forhandlingspotentiale i borgersager med behov for eller bevilget botilbud, støtte i eget hjem og aktivitetstilbud/samværstilbud.

På kurset bliver de blandt andet præsenteret for en forståelsesramme og en analyseramme, der fremadrettet kan benyttes aktivt i forhandlinger på socialområdet. De vil blandt andet få viden om:

  • Sammenhængen mellem borgerens behov, indsatsen og taksten
  • Takstforståelse
  • Forhandlingspsykologi
  • Kommunikation

Kurset kombineres ofte med et forløb om takstformidling hos udfører, mens det kombineres med et forløb i myndighed om kvalitetssikring af arbejdsgange i myndighedsafdelingen og/eller et forhandlingsforløb med forhandlingsbistand til borgersager

Kursus som hjemkøb

Brorson|Consult tilbyder et skræddersyet forhandlingskursus udbudt til kommuner individuelt. Dette forhandlingskursus med deltagelse fra både myndighed og udfører kan udelukkende afholdes som hjemkøb i én kommune.
Er du interesseret i at høre mere om muligheden for at købe et forhandlingskursus hjem til kommunen, kan du kontakte Anne Brorson på telefon 42401984 eller anne@brorsonconsult.dk