Forhandling på socialområdet (Webinar) - 16. juni 2020 - Afholdt

Målgruppe: Ledere og medarbejdere på sociale tilbud, der skal udarbejde materiale til myndighed og/eller deltage i forhandlinger på socialområdet. 

Dato: 16. juni kl. 13.00-15.00

Kursusform: Webinar

Indhold: Du har sikkert allerede stiftet bekendtskab med forhandling på socialområdet. Måske har det været en positiv oplevelse, måske ikke.

Uanset hvordan din oplevelse var, så er det sikkert og vist, at du kommer til at opleve forhandlinger igen. Forhandlinger er kommet for at blive, og der er endda opmuntret til det i Serviceloven.

På dette webinar vil vi give dig en introduktion til den socialfaglige forhandlings grundbegreber. Dette sammenkobles med refleksioner over samarbejdet mellem myndighed, udfører, borger og pårørende i denne kontekst.

Der er mulighed for at stille spørgsmål og kommentere løbende, således du kan være en aktiv del af webinaret.

Vi vil undervejs inddrage eksempler fra praksis, således webinaret bliver praksisnært og let genkendeligt.

Rammeprogrammet for webinaret er:

  • De grundlæggende begreber indenfor forhandling på socialområdet
  • Hvilke krav stiller forhandling til mig som socialt tilbud
  • Hvordan kan vi samarbejde i forhandlingen og undgå konflikt

Underviser: Fie Grønborg og Anne Brorson

Pris: Gratis 

Tilmelding: Send en mail til ah@brorsonconsult.dk for at tilmelde dig. Noter i mailen hvilket webinar og/eller kursus, du ønsker at deltage på.