Forhandling som samarbejdsform

Forhandling kan forstås og udføres på mange måder. Hvis forhandling skal gøres sådan, at det både har fokus på den enkelte borger og understøtter fagligheden, skal forhandling udføres som et samarbejde. Dette stiller krav til både myndighed og udfører, der skal kunne både bringe fagligheden i spil, være nysgerrig og samtidig samarbejde åbent.

Kurset om forhandling som samarbejdsform at klæde både myndighed og udfører på til at varetage forhandlingsopgaven. Kurset afholdes både for myndighedsgrupper, for udførere eller for udføre og myndighed i fællesskab. Det er ligeledes en mulighed at afholde kurset for myndighed med deltagelse af en eller flere leverandører, således der kan opnås fælles forståelse af forhandlingsopgaven, roller og samarbejdsmetoder fremadrettet.

Kursus som hjemkøb

Brorson|Consult tilbyder kurset enten til kommuner individuelt eller som kursus afholdt hos Brorson|Consult med tilmelding.

Er du interesseret i at høre mere om mulighederne, kan du kontakte Anne Brorson på telefon 42401984 eller anne@brorsonconsult.dk