Forhandling ved indvisitationer, for sociale tilbud (Gratis Webinar) - 12. april - Afholdt

Målgruppe: Ledere og medarbejdere hos sociale tilbud, der arbejder med indvisitationer

Dato: 12. april kl. 12.00-13.00

Optagelsen vil være tilgængelig bagefter, så du kan se webinaret, når det passer dig

Kursusform: Webinar. Du vil forud få tilsendt et link

Indhold: Når I indvisiterer nye borgere i jeres tilbud, er der mange elementer i spil på én gang. Har I plads? Matcher borgeren jeres målgruppe? Passer borgeren ind sammen med de øvrige? Hvor opsatte er kommunen på at samarbejde med jer? Men ikke mindst: Ved I egentlig nok om borgeren for at kunne indvisitere ham/hende? Og hvilke aftaler skal I indgå? 

Netop indvisitering er et kerneområde, ikke blot i samarbejdet med jeres kundekommuner, men også i at kunne give borgeren en indsats med høj faglighed efter opstart. Derfor vil vi i dette gratis webinar sammen med jer sætte spot på indvistationen, særligt med fokus på at få tilstrækkelig viden omkring borgeren og indgåelse af aftaler med kommunerne.

Webinaret vil bringe jer viden og refleksionspunkter om:
- Matchning af borgere i jeres tilbud

- At afgivelse af forslag til indgåelse af samarbejde til kommunen

- At indgå tydelige aftaler

Undervisere: Fie Grønborg og Anne Brorson

Pris: Gratis

Tilmelding: Send en mail til ah@brorsonconsult.dk for at tilmelde dig. Noter i mailen hvilket webinar og/eller kursus, du ønsker at deltage på.

Ved tilmelding til webinaret bliver du automatisk tilmeldt vores nyhedsbrev. Ønskes dette ikke, bedes du meddele det.