Forhandling ved nyvisitationer på børne- og ungeområdet, til døgninstitution, aflastning og opholdssted (Webinar) - 25. januar 2021 - Afholdt

Målgruppe: Myndighedsrådgivere, konsulenter og ledere

Dato: 25. januar kl. 12.00-14.00 

Optagelsen vil være tilgængelig bagefter, så du kan se webinaret, når det passer dig

Kursusform: Webinar. 

Indhold: Nyvisitationer til indsatser på børne- og ungeområdet er et vigtigt fokus i socialfaglig forhandling. Det burde gøre forhandlingen nemmere, at der er tale om en ny og endnu ikke opstartet foranstaltning.

Alligevel er det ofte ved den første visitation, at det kan være svært, fordi det stiller krav til myndighedsrådgiveren om dels at have vurderet både behov og indsats inden en visitation og dels at kunne formidle dette til det sociale tilbud i form af en bestilling eller lignende.

Der kan også være andre faktorer, der udgør en udfordring i den første visitation, eksempelvis et begrænset udbud af ledige pladser på tilbuddene, et tidspres eller en særlig målgruppe.

Dette webinar stiller derfor skarpt på den socialfaglige forhandling i nyvisitationen, med alle de tilhørende muligheder og begrænsninger.

Fokuspunkter på webinaret er således:

  • Vurdering af behov og indsats ved nyvisitation
  • Særlige opmærksomhedspunkter i den første visitation
  • Visitationer, der kan forhandles på et senere tidspunkt

Underviser: Fie Grønborg og Anne Brorson

Pris: 295 kr. plus moms pr. deltager

Tilmelding: Send en mail til ah@brorsonconsult.dk for at tilmelde dig. Noter i mailen hvilket webinar og/eller kursus, du ønsker at deltage på samt oplys EAN nummer eller mailadresse til fakturering.

Ved tilmelding til webinaret bliver du automatisk tilmeldt vores nyhedsbrev. Ønskes dette ikke, bedes du meddele det.