Forhandling ved nyvisitationer på voksenområdet - Etablér samarbejdet (Webinar) - Afholdt

Målgruppe: Myndighedsrådgivere samt myndighedens konsulenter og ledere, der arbejder med §§ 105/85, 107, 108 indsatser

Dato: 28. april kl. 12.00-14.00

Kursusform: Webinar. Deltagere får tilsendt et link til deltagelse samt forberedende materiale forud

Indhold: Når der er valgt en plads på et tilbud til en borger, skal samarbejdet etableres. Her er en mulighed for dels at forventningsafstemme og forhandle.

Det forudsætter dog, at I som samarbejdspartnere kan løfte hver jeres del af opgaven. Myndigheden skal kunne lave en tydelig bestilling på baggrund af en indsatsvurdering, og det sociale tilbud skal kunne gøre takstens indhold og vilkår gennemsigtige.

Enhver slinger i valsen kan give frustrationer hos en eller begge parter, hvilket er til ugunst for borgeren.

Dette webinar stiller derfor skarpt på den socialfaglige forhandling i nyvisitationen, med alle de tilhørende muligheder og begrænsninger.

Vi vil med et praksisnært fokus tage jer med igennem nyvisitations fokuspunkter:

  • At matche den bestilte indsats med en takst
  • Gennemsigtighed i takster
  • Brug af kontrakter
  • Visitationer der kan genforhandles på et senere tidspunkt

Dette webinar kan med fordel kombineres med webinaret ”Forhandling ved nyvisitationer på voksenområdet – hvilken ydelse skal du bestille”

Underviser: Fie Grønborg og Anne Brorson

Pris: 295 kr. plus moms pr. deltager

Tilmelding: Send en mail til ah@brorsonconsult.dk for at tilmelde dig. Noter i mailen hvilket webinar og/eller kursus, du ønsker at deltage på samt oplys EAN nummer eller mailadresse til fakturering.