Forhandling ved nyvisitationer på voksenområdet - Hvilken ydelse skal du bestille? (Webinar) - Afholdt

Målgruppe: Myndighedsrådgivere samt myndighedens konsulenter og ledere, der arbejder med §§ 105/85, 107, 108 indsatser

Dato: 24. april kl. 10.00-12.00

Kursusform: Webinar. Deltagere får tilsendt et link til deltagelse samt forberedende materiale forud

Indhold: Nyvisitationer til indsatser indenfor servicelovens voksenbestemmelser er et vigtigt fokusområde i socialfaglig forhandling. Det burde gøre forhandlingen nemmere, at borgerne ikke allerede modtager pågældende tilbud endnu.

Alligevel er det ofte ved den første visitation, at det kan være svært, fordi det stiller krav til myndighedsrådgiveren om dels at have vurderet både behov og indsats og dels at kunne formidle dette til det sociale tilbud i form af en bestilling.

På dette webinar sætter vi fokus på myndighedens opgave i at lave behovsvurderinger, indsatsvurderinger og bestillinger forud for en nyvisitation. Dette er essentielle elementer i både at kunne forhandle og forventningsafstemme med det sociale tilbud.

Til webinaret vil vi benytte en case med både en behovsvurdering, indsatsvurdering og bestilling, således vi kan tage jer med igennem refleksionerne bag, når det ses i en sammenhæng med netop nyvisitationer.

Rammeprogrammet for webinaret er således:

  • Vurdering af behov
  • Vurdering af indsats
  • At lave en bestilling

Dette webinar kan med fordel kombineres med webinaret ”Forhandling ved nyvisitationer på voksenområdet – etablér samarbejdet”

https://brorsonconsult.dk/c/kurser/forhandling-ved-nyvisitationer-paa-voksenomraadet-etablr-samarbejdet-webinar-28-april-2020-

Underviser: Fie Grønborg og Anne Brorson

Pris: 295 kr. plus moms pr. deltager

Tilmelding: Send en mail til ah@brorsonconsult.dk for at tilmelde dig. Noter i mailen hvilket webinar og/eller kursus, du ønsker at deltage på samt oplys EAN nummer eller mailadresse til fakturering.