Formidling af indsats og takst - 16. marts 2021

Målgruppe: Ledere og medarbejdere på sociale tilbud, der skal udarbejde materiale til myndighed og/eller deltage i forhandlinger på socialområdet

Dato:   26. november kl. 9.00-15.00 i Vejle

Kursusform: Kursus med fremmøde

Indhold: Formidling af indsats og takst er blevet en nødvendig disciplin på det sociale område!

At være skarp til at formidle den daglige indsats, der ydes til den enkelte borger, samt taksten og takstens opbygning – det handler reelt om at styrke samarbejdet mellem socialt tilbud og myndighed. Dette er til gode for både tilbud, kommune og i særdeleshed borgeren.

Det sociale tilbud kender langt bedre den hverdag, som borgeren befinder sig i, end myndighedsrådgiveren gør. Derfor har man som tilbud en opgave i at kunne formidle det relevante til myndighedsrådgiveren. Men der stopper tilbuddets opgave ikke. Et socialt tilbud har også en opgave i at gøre sin takst gennemskuelig og forståelig for myndighed.

Dette stiller samlet set krav til leverandører på socialområdet om at kunne formidle både den ydede indsats og taksten, samt sammenhængen derimellem.

Kurset her har til formål at klæde dig på til netop dialogen med myndighed på en sådan måde, at det kan tjene til forventningsafstemning, styrkelse af samarbejdet og dermed til gode for borgeren.

Kursets rammeprogram er som følger:  

  • Hvorfor skal indsatser og takster formidles
  • Hvordan formidler jeg skriftligt og mundtligt
  • Hvordan kan jeg forstå min kundes behov for viden

Hvad skal formidles henholdsvis løbende og ved forhandlinger. 

Underviser:  Anne Brorson

Pris: 1.095 kr. plus moms pr. deltager

Tilmelding: Send en mail til ah@brorsonconsult.dk for at tilmelde dig. Noter i mailen hvilket webinar og/eller kursus, du ønsker at deltage på samt oplys EAN nummer eller mailadresse til fakturering.