Formidling af indsats (Webinar) - 24. september 2020 - Afholdt

Målgruppe: Ledere og medarbejdere på sociale tilbud, der skal udarbejde materiale til myndighed

Dato: 24. september kl. 9.00-11.00

Kursusform: Webinar. Deltagere får tilsendt et link til deltagelse samt forberedende materiale forud

Indhold: Hvordan kan jeg som socialt tilbud formidle til en myndighedsrådgiver, hvad der ydes af indsats til en borger i en hverdag, når rådgiveren ikke ser den hverdag? Hvad er det konkret, jeg skal formidle det – og hvordan?

Det er gode og relevante spørgsmål, der kan melde sig, når man som socialt tilbud skal udvælge, hvad der konkret skal forklares til kommunens myndighed.

Hvordan du formidler den daglige indsats, er med til at give både indsigt og skabe forestillinger hos læseren, og det påvirker, hvordan I bliver opfattet som tilbud.

Derfor vil vi med dette webinar give jer idéer og opmærksomhedspunkter, når I skal formidle.
Ud fra en konkret case, tager vi fat i at se på, hvad der er henholdsvis hensigtsmæssigt og uhensigtsmæssigt i kommunikationen. Der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs, således webinaret giver mest muligt udbytte for jer.

Rammeprogrammet for webinaret er således:

  • Hvorfor skal indsatser formidles?
  • Hvordan skal indsatser formidles?
  • Hvilken effekt har min formidling?

Underviser: Nicole Højberg og Anne Brorson

Pris: 295 kr. plus moms pr. deltager

Tilmelding: Send en mail til ah@brorsonconsult.dk for at tilmelde dig. Noter i mailen hvilket webinar og/eller kursus, du ønsker at deltage på samt oplys EAN nummer eller mailadresse til fakturering.