Indhold i og brug af kontrakter (Gratis webinar) - 1. februar 2021 - Afholdt

Målgruppe: Ledere og medarbejdere på sociale tilbud, der arbejder med udfærdigelsen af kontrakter

Dato: 1. februar kl. 10.00-11.00. 

Optagelsen vil være tilgængelig bagefter, så du kan se webinaret, når det passer dig

Kursusform: Webinar

Indhold: Hører I også jeres samarbejdspartnere efterspørge kontrakter som aldrig før? Det er stor fokus på kontrakter og deres indhold, og hvis du spørg os, er det med ganske god grund.

Når der indgås aftaler på det sociale område mellem en kommune og en leverandør, er det afgørende, at der foreligger en fyldestgørende kontrakt. Dette tjener naturligvis som værktøj i forbindelse med forhandlinger, men det er mindst lige så vigtigt, at en kontrakt kan benyttes til en tydelig forventningsafstemning samt gennemsigtighed omkring de aftaler, der indgås.

Undervisere: Fie Grønborg og Anne Brorson

Pris: Gratis

Tilmelding: Send en mail til ah@brorsonconsult.dk for at tilmelde dig. Noter i mailen hvilket webinar og/eller kursus, du ønsker at deltage på samt oplys EAN nummer eller mailadresse til fakturering.

Ved tilmelding til webinaret bliver du automatisk tilmeldt vores nyhedsbrev. Ønskes dette ikke, bedes du meddele det.