Kursusdag: Kend og forstå din samarbejdspartner i myndighed (børneområdet) 13. September 2023 - Jylland

Henvendt til: Leverandører af ydelser og tilbud på børneområdet efter Serviceloven, fx §§ 52, 54, 66, 71 og 76. Du kan både være leder, konsulent, faglige koordinator, matchningskonsulent, pædagog eller andet, som til dagligt har kontakten og varetager samarbejdet med den kommunale myndighed på børneområdet.

Tidspunkt og lokation: Kursusdagen afholdes på Base Business, Baldersvej 12, Bjerringbro d. 13. september 2023. 

Læringsmål: Du vil ved kursusdagens afslutning have en større forståelse af, hvordan myndighed arbejder og hvordan du som leverandør bedst muligt kan både varetage din egen rolle samt spille myndighed gode i samarbejdet.

Du vil være blevet introduceret for relevant lovstof, således du fremadrettet har en fælles forståelse med myndighed om det juridiske grundlag for samarbejdet.

Indhold: Kurset har følgende rammeprogram:

  • Myndigheds forpligtelser, jf. Serviceloven, Retssikkerhedsloven og Forvaltningsloven
  • Børneområdets relevante paragraffer, herunder Servicelovens §§ 52/54/66/71/76
  • Kommunens visitationsprocedure og hvordan leverandøren bedst kan agere heri
  • Handleplaner som redskab mellem barn/ung/familie og myndighed
  • Min rolle som leverandør og aftalepart, herunder myndigheds forventninger til leverandører

Der tages forbehold for mindre ændringer i programmet.

Underviser: Heidi Amorsen

Pris: 1.050 kr. plus moms. Forplejning er inkl. i prisen.

Tilmelding: Send en mail til ah@brorsonconsult.dk for at tilmelde dig. Noter i mailen hvilket kursus, du ønsker at deltage på. Ved tilmelding til kursus bliver du automatisk tilmeldt vores nyhedsbrev. Ønskes dette ikke, bedes du meddele det.

Af hensyn til GDPR gør vi opmærksom på at dit indtastede navn og mailadresse gemmes, med henblik på fremsending af information om kursusdagen.