Lav en tydelig behovsvurdering med VUM

I kernen af socialfaligt arbejde står behovsvurderingen. Med værktøjet VUM kan myndighedsrådgivere analysere og vurdere borgerens behov. Imidlertid er det ikke uvæsentligt, hvordan VUM benyttes, hvis det i en forhandlingskontekst skal danne baggrund for en fælles drøftelse af, hvilket behov borgeren har og derfor hvilken indsats og takst, der skal knytte sig dertil.

På kurset om udfærdigelse af behovsvurderinger får du en indføring i voksenudredningsmetoden og dens muligheder samt eksempler på udfærdigelse af VUM, der er tilstrækkelig konkret til at tjene som forventningsafstemning med leverandører omkring den leverede indsats.

Der arbejdes med den fulde VUM fra sagsåbning til udredning, samlet faglig vurdering, bestilling og handleplan.

Kursus som hjemkøb

Brorson|Consult tilbyder kurset enten til kommuner individuelt eller som kursus afholdt hos Brorson|Consult med tilmelding.
Er du interesseret i at høre mere om mulighederne, kan du kontakte Anne Brorson på telefon 42401984 eller anne@brorsonconsult.dk