Netværksarrangement BIT- Danmark d. 4. november

Hermed inviteres alle myndighedsafdelinger på socialområdet til det socialfaglige forhandlingsnetværk BIT Danmark torsdag den 4. november 2021.

BIT- Danmark har til formål, at I får faglige inputs med hjem, og at vi sammen kan drøfte, hvilke tendenser der fylder i landets kommunerne, hvor vi på tværs af landsdele og forvaltninger kan udveksle udfordringer og erfaringer. 

Tidligere deltagere på BIT Danmark fortæller, at de både er gået hjem med ny viden samt et styrket netværk fra tidligere arrangementer, det må betyde at BIT-Danmark tjener sit formål.

Vi vil derfor gerne invitere jer til et nyt arrangement den 4. november. Vi glæder os til at være sammen med jer om temaet ”Forhandlingspsykologi”.
Derfor vil vi gerne give jer inputs omkring netop dette tema med hjem.


Rammeprogram torsdag den 4. november kl. 10-14

10.00-10.15: Velkomst

10.15-11.00: Oplæg  

11.00-11.15: Pause

11.15-12.00: Gruppedrøftelse

12.00-12.45: Frokost

12.45-13.45: Oplæg og gruppedrøftelse

13.45-14.00: Afslutning

 

Lokation: Hotel Hedegaarden, Valdemar Poulsensvej 4, Vejle

Pris: Gratis deltagelse og forplejning

Tilmelding: Send en mail til Anne Hansen på ah@brorsonconsult.dk med navn og titel på deltagere
Max deltagere er 20, og tilmelding er efter først til mølle. Herefter er det muligt at komme på venteliste. Idet vi gerne vil tilbyde flest mulige kommuner at deltage, kan der max tilmeldes 5 pr. kommune.

Vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen
Brorson Consult