Udslusningsplaner for § 107 (Webinar) - 17. maj 2021

Målgruppe: Myndighedsrådgivere, konsulenter og ledere

Dato: 17. maj kl. 10.00-12.00

Optagelsen vil være tilgængelig bagefter, så du kan se webinaret, når det passer dig

Kursusform: Webinar.

Indhold: Midlertidige indsatser skal være netop det – midlertidige. Det forudsætter, at både borger, myndighedsrådgiver og det sociale tilbud er enige om, hvad endemålet er samt hvordan vi skal komme derhen.

Hertil kan udslusningsplaner være et givtigt værktøj, der kan benyttes helt fra indflytning i § 107 tilbud, undervejs og ved afslutning, således det bliver et remedie til løbende forventningsafstemning.

Kom med på dette webinar, hvor vi på baggrund af en case gennemgår værktøjet udslusningsplaner, og hvor du får mulighed for at stille spørgsmål direkte til os.

Rammeprogrammet for webinaret vil være:

  • Indskrivning på § 107 tilbud
  • Værktøjet Udslusningsplan med et borgerfokus
  • Implementering af udslusningsplan

Underviser: Fie Grønborg og Anne Brorson

Pris: 295 kr. plus moms pr. deltager

Tilmelding: Send en mail til ah@brorsonconsult.dk for at tilmelde dig. Noter i mailen hvilket webinar og/eller kursus, du ønsker at deltage på samt oplys EAN nummer eller mailadresse til fakturering.

Ved tilmelding til webinaret bliver du automatisk tilmeldt vores nyhedsbrev. Ønskes dette ikke, bedes du meddele det.