Gratis Webinar: Hvilken støtte indeholder et botilbud jf. §§ 107/108 i Serviceloven? - 12. juni 2023

Målgruppe: Rådgiver, ledere og konsulenter der arbejder i myndighed samt leverandører af sociale ydelser

Tidspunkt: Den 12. juni modtager du et link med optagelsen. Det vil være aktiv to uger derefter. Du kan derfor streame webinaret når du har tid og mulighed indenfor de to uger.

Indhold: Har du nogle gange som leverandør tænkt, hvad mon myndighed forventer af den indsats, vi leverer i et botilbud? Eller som myndighed i frustration udtalt, at den form for hjælp må da kunne forventes i prisen og indsatsen, når der er købt et botilbud?

Et botilbud har i juridisk forstand ikke en fast støtte indlejret i sig. Den hjælp og støtte, en borger har brug for, skal visiteres særskilt fra selve botilbuddet og dækkes gennem Servicelovens øvrige bestemmelser om fx socialpædagogisk bistand (§ 85), personlig pleje og praktisk hjælp (§ 83), ledsagelse (§ 97) mv. (jf. Vejl. Om botilbud…2021). At en borger får bevilget et botilbud efter fx § 107 SL siger altså i sig selv ikke noget om, hvilken støtte borgeren skal have i tilbuddet.

På dette webinar kommer vi bl.a. omkring:

  • Hvad siger loven om indholdet i et botilbud
  • Hvad er din rolle og forpligtigelse som henholdsvis køber og sælger af et botilbud jf. §§ 107 og 108
  • Hvordan I med hjælp fra BIT modellen kan kommunikere konkret og skabe et fælles sprog om den bestilte og leverede indsats i et botilbud

 Underviser: Sandra Larsen og Anne Brorson

Pris:
Gratis

Tilmelding Send en mail til ah@brorsonconsult.dk for at tilmelde dig. Noter i mailen hvilket webinar og/eller kursus, du ønsker at deltage på.

Ved tilmelding til webinaret bliver du automatisk tilmeldt vores nyhedsbrev. Ønskes dette ikke, bedes du meddele det.

Af hensyn til GDPR gør vi opmærksom på at dit indtastede navn og mailadresse gemmes, med henblik på fremsending af information og link til webinar.