Drift &
udvikling

Center for drift
& udvikling

Mange kommuner står overfor store økonomiske udfordringer på socialområdet, og derfor er ledere af sociale tilbud under pres for at nedbringe omkostninger, uden at det går ud over kvaliteten af den leverede støtte.

Derfor gennemfører Brorson|Consult en kvalitets- og optimeringsanalyse med henblik på at identificere potentialet for kvalitativ og økonomisk optimering hos det enkelte sociale tilbud.

På et socialområde med et stigende fokus på økonomien, skal sociale tilbud ydermere kunne gøre det gennemsigtigt for myndigheden, hvad en takst indeholder. Derfor kan vi bistå jer som socialt tilbud i at få tydeliggjort indholdet i jeres takster og den ydelse I leverer. Eksempelvis kan vi i samarbejde med jer udarbejde materiale, der beskriver jeres takster og deres indhold. 

Ydermere bistår vi sociale tilbud i at kvalitetssikre de skabeloner, der benyttes til kontrakter, statusmateriale, ansøgning om takstøgning med videre, således disse bedst muligt understøtter gennemsigtigheden for myndighedsafdelingerne.

Ydelser

Sociale tilbud er forskellige, og derfor er vores opgaveløsninger det også. Vi skræddersyr vores forløb til jer, således det bedst muligt imødegår jeres ønsker. Nedenfor ses overordnede eksempler på de forløb, der aktuelt oftest efterspørges.

Kontakt os gerne for en uforpligtigende drøftelse af, hvad vi konkret kan bidrage med hos jer.

Analyse af kvalitets- og optimeringspotentiale - garanteret udgiftsneutral

Via analyser og rådgivning hjælper vi jer med at identificere og frigøre kvalitets - og optimeringspotentialet i tilbuddet, så I kan koncentrere jer om kerneopgaven, nemlig støtten til borgerne.

Vi foretager en analyse af kvalitets- og optimeringspotentialet i det sociale tilbud, hvorefter vi udfærdiger en rapport og afholder en konference med tilbagemelding om potentialet og de faglige anbefalinger. Herunder drøfter vi også opmærksomhedspunkter i forbindelse med frigørelse af potentialet i driften, samt aftaler en opfølgning sammen med jer 6 måneder efter konferencen. 

Vi giver garanti for, at forløbet er udgiftsneutralt. Vi kalder det "sparet eller gratis!" Dette vil sige, at hvis vi ikke kan identificere et optimeringspotentiale svarende til ydelsens pris, er forløbet gratis. Vi udarbejder i så fald en rapport omhandlende den sunde drift og kvalitetspotentialet hos jer.

Rådgivning og sparring til drift

Vi tilbyder rådgivning og sparring til de udfordringer, du som leder har i at udvikle og drive et socialt botilbud.

Eksempler på rådgivning kan være:

 • Sparring til opstart og sammenlægning af private eller offentlige sociale tilbud
 • Ledersparring til ledelsesmæssige udfordringer og udviklingsområder
 • Sparring til effektiv drift
 • Sparring til vagtplaner, rulleplaner, overenskomster og lokalaftaler
 • Rådgivning om forhandling og visitation
 • Rådgivning om organisatoriske forandringer og forandringsledelse
 • Procesfacilitering

Formidling af takstens sammensætning og indhold

At formidle jeres takststruktur på en sådan måde, at rådgivere i myndighedsafdelinger har den fornødne gennemsigtighed, kan være en udfordring. Derfor vil vi gerne bistå jer i eksempelvis at få udviklet nuværende eller nyt materiale, der kan formidle dette til myndigheden.

Da myndighedsafdelinger har fokus på den takst, der knytter sig til den enkelte borger, stiller det krav til jer som sociale tilbud om at kunne kommunikere dette klart og tydeligt. I skal kunne tilvejebringe den fornødne gennemsigtighed, så myndighed kan se, hvad borgerens behov er, hvilken indsats der leveres og hvilken takst der knytter sig hertil. Hertil kan vi bidrage med udvikling af de skabeloner, som I benytter i samarbejdet med kommunerne, og eventuel udarbejdelse af nye eller alternative skabeloner. Eksempelvis kontrakter, statusskabeloner med videre.

Skræddersyede kurser og oplæg

Vi afholder kurser og oplæg skræddersyet til netop de udfordringer, som I står med. Kurserne kan være for enten ledere eller medarbejdere, hvor vi tager udgangspunkt i jeres aktuelle situation.

Eksempler på tidligere kurser/oplæg er:

 • Forhandling for botilbudsledere
 • Salg og branding for sociale tilbud
 • Effektiv drift af sociale tilbud
 • Arbejdstidsregler og effektiv ressourcestyring af sociale tilbud
 • Beboerbehovsanalyser
 • Forhandling som samarbejdsform

Læs mere om vores kurser her

bubblemedia