Om os

Vi brænder for at udvikle socialområdet!

Brorson|Consult er resultatet af en passion for udvikling af socialområdet. Vores vision er at bidrage til et samfund, hvor alle borgere kan have livskvalitet - også borgere med brug for støtte fra det offentlige system.

Vi er optaget af at skabe det bedst mulige samarbejde mellem myndighed og udfører, hvor vi ser forhandling som en faglig og udbytterig samarbejdsform.

Vi vil gerne bistå myndighedsafdelinger i at have sagsgange og faglige kompetencer, der understøtter, at der i alle borgersager er overensstemmelse mellem behov, indsats og takst. Hvordan vi socialfagligt arbejder, er afgørende for, at socialområdet kan have en bæredygtig økonomi også i fremtiden.

Skal samarbejdet mellem myndighed og socialt tilbud virke til gode for borgeren, stiller dette krav til sociale tilbud om at kunne gøre det gennemsigtigt for myndigheden, hvilken indsats der leveres til borgeren samt takstens størrelse og indhold. Derfor bistår vi sociale tilbud i opgaven i at formidle både indsats og takst til myndighed. Skal vi samarbejde gennemsigtigt, stiller det krav til formidlingsevnen.

Hvem er vi?

Brorson|Consult er etableret af direktør Anne Brorson, der gennem flere år har praktiseret og rådgivet omkring forhandling samt samarbejde mellem myndighed og sociale tilbud. 

Fælles for os alle i Brorson|Consult er, at vi har arbejdet mangeårigt på socialområdet, både i driften af sociale tilbud, som myndighed og som konsulent, hvorfor vi besidder et stort branchekendskab. Vi har derfor både det faglige og personlige kendskab til området, og især fagligheden er i højsæde hos os.

Job hos Brorson?

Ledige stillinger vil løbende blive slået op, men vi modtager gerne løbende uopfordrede ansøgninger. Ønsker du at søge uopfordret, sendes den til anne@brorsonconsult.dk

Ledige stillinger kan findes under menupunktet "Aktuelt". 

Vores medarbejdere

Anne Brorson
Anne Brorson
Direktør

Anne Brorson er uddannet socialrådgiver, samt diplomuddannet leder suppleret med forhandler og KRAP-uddannelse. Hun har erfaring både som myndighedsrådgiver, botilbudsleder og forhandler på socialområdet, hvorfor hun kender forhandlingens kunst på både teoretisk og praktisk plan - fra begge sider af forhandlingsbordet.

Anne underviser i socialfaglig forhandling og er ophavsmanden til BIT-modellen, der også ligger til grund for undervisningen samt den forhandlingssparring, Anne yder til kommunale myndighedsafdelinger og sociale tilbud.

I kommunerne arbejder Anne ligeledes med kvalitetssikring af arbejdsgange og organisationsudvikling.

Ydermere er Anne specialist i analyser i kvalitets- og optimeringspotentialet i sociale tilbud og rådgiver sociale tilbud om blandt andet effektiv drift, branding og salg samt takstformidling.

Anne er direktør i Brorson|Consult og brænder for udvikling af socialområdet.

Nicole Højberg
Nicole Højberg
Konsulent

Nicole er uddannet socialrådgiver og har arbejdet indenfor både beskæftigelses- og socialområdet. Denne myndighedserfaring benytter hun i sit arbejde, hvor hun bistår myndighedsafdelinger i forhandlinger med interne og eksterne leverandører. Nicole har særlig både erfaring og uddannelse indenfor forhandling.

Hun har fokus på den enkelte borger, og hvornår der på ethvert givent tidspunkt er overensstemmelse mellem behov, indsats og takst. Fagligheden vægter derfor højt for Nicole, der i et tæt samarbejde med myndigheden analyserer og forhandler borgersager.

Nicole arbejder ydermere med både én til én kompetenceudvikling af socialrådgivere på socialområdet samt kvalitetssikring af arbejdsgange og organisationsudvikling hos de danske kommuner.

Fie Grønborg
Fie Grønborg
Konsulent

Fie er uddannet socialrådgiver og har arbejdet indenfor myndighed på socialområdet i en årrække. Senest som faglig konsulent med fokus på socialfaglig udvikling. Denne myndighedserfaring samt socialfaglige fokus benytter Fie aktivt i sit arbejde med forhandlingsfacilitering.

I Fies daglige arbejde i Brorson|Consult er der fokus på fagligheden, når hun bistår myndigheden i analyse og forhandling af borgersager. Omdrejningspunktet er faglighed, lige såvel som kompetenceudvikling af rådgiverne og understøttelse af det gode samarbejde mellem myndighed og leverandør.

I den socialfaglige forhandling er der et borgerfokus, således der på ethvert givent tidspunkt er overensstemmelse mellem behov, indsats og takst for den givne borger

Anne Hansen

Anne Hansen

Anne Hansen
Anne Hansen
PA og administration

Anne er den uundværlige blæksprutte, der får driften af Brorson|Consult til at nå sammen. Hun er PA for Anne Brorson, og varetager derudover en række administrative opgaver.

Hun varetager firmaets hovednr. og er altid venlig og imødekommende.

bubblemedia