Om os

Vi brænder for at udvikle socialområdet!

Brorson|Consult er resultatet af en passion for udvikling af socialområdet. Vores vision er at bidrage til et samfund, hvor alle borgere kan have livskvalitet - også borgere med brug for støtte fra det offentlige system.

Vi er optaget af at skabe det bedst mulige samarbejde mellem myndighed og udfører, hvor vi ser forhandling som en faglig og udbytterig samarbejdsform.

Vi vil gerne bistå myndighedsafdelinger i at have sagsgange og faglige kompetencer, der understøtter, at der i alle borgersager er overensstemmelse mellem behov, indsats og takst. Hvordan vi socialfagligt arbejder, er afgørende for, at socialområdet kan have en bæredygtig økonomi også i fremtiden.

Skal samarbejdet mellem myndighed og socialt tilbud virke til gode for borgeren, stiller dette krav til sociale tilbud om at kunne gøre det gennemsigtigt for myndigheden, hvilken indsats der leveres til borgeren samt takstens størrelse og indhold. Derfor bistår vi sociale tilbud i opgaven i at formidle både indsats og takst til myndighed. Skal vi samarbejde gennemsigtigt, stiller det krav til formidlingsevnen.

Hvem er vi?

Brorson|Consult er etableret af direktør Anne Brorson, der gennem flere år har praktiseret og rådgivet omkring forhandling samt samarbejde mellem myndighed og sociale tilbud. 

Fælles for os alle i Brorson|Consult er, at vi har arbejdet mangeårigt på socialområdet, både i driften af sociale tilbud, som myndighed og som konsulent, hvorfor vi besidder et stort branchekendskab. Vi har derfor både det faglige og personlige kendskab til området, og især fagligheden er i højsæde hos os.

Job hos Brorson?

Ledige stillinger kan ses under fanen "Aktuelt", men vi rekrutterer også løbende nye medarbejdere. Er du interesseret i at arbejde sammen med os om at udvikle socialområdet, så ring gerne for en uforpligtigende snak eller send en uopfordret ansøgning.

Du kan ringe til Fie Grønborg på 53 27 71 84 eller Anne Brorson på 53 27 71 81. Uopfordrede ansøgninger kan sendes til anne@brorsonconsult.dk

Vores medarbejdere

Anne Brorson
Anne Brorson
Direktør

Anne Brorson er uddannet socialrådgiver, samt diplomuddannet leder suppleret med forhandler og KRAP-uddannelse. Hun har erfaring både som myndighedsrådgiver, botilbudsleder og forhandler på socialområdet, hvorfor hun kender forhandlingens kunst på både teoretisk og praktisk plan - fra begge sider af forhandlingsbordet.

Anne underviser i socialfaglig forhandling og er ophavsmanden til BIT-modellen, der også ligger til grund for undervisningen samt den forhandlingssparring, Anne yder til kommunale myndighedsafdelinger og sociale tilbud.

I kommunerne arbejder Anne ligeledes med kvalitetssikring af arbejdsgange og organisationsudvikling.

Ydermere er Anne specialist i analyser i kvalitets- og optimeringspotentialet i sociale tilbud og rådgiver sociale tilbud om blandt andet effektiv drift, branding og salg samt takstformidling.

Anne er direktør i Brorson|Consult og brænder for udvikling af socialområdet.

Fie Grønborg
Fie Grønborg
Konsulent

Fie er uddannet socialrådgiver og har arbejdet indenfor myndighed på socialområdet i en årrække. Senest som faglig konsulent med fokus på socialfaglig udvikling. Denne myndighedserfaring samt socialfaglige fokus benytter Fie aktivt i sit arbejde med forhandlingsfacilitering.

I Fies daglige arbejde i Brorson|Consult er der fokus på fagligheden, når hun bistår myndigheden i analyse og forhandling af borgersager. Omdrejningspunktet er faglighed, lige såvel som kompetenceudvikling af rådgiverne og understøttelse af det gode samarbejde mellem myndighed og leverandør.

I den socialfaglige forhandling er der et borgerfokus, således der på ethvert givent tidspunkt er overensstemmelse mellem behov, indsats og takst for den givne borger

Sandra Larsen
Sandra Larsen
Konsulent

Sandra er uddannet socialrådgiver og har flere års socialrådgivererfaring indenfor både udfører- og myndighedsområdet på social- og beskæftigelsesområdet. Indenfor socialområdet har hun bred erfaring fra både børn og unge samt voksenområdet.

Sandra har supplerende uddannelse indenfor socialfaglig forhandling, offentlig kommunikation, konflikthåndtering og SMART mål metoden. Hun er fagligt stærk og erfaren indenfor både socialfaglig og juridisk metode.

Når Sandra til dagligt bistår myndigheden i kompetenceudvikling samt forhandling af borgersager, har hun fokus på både den sociale og den juridiske faglighed. Derudover har hun fokus på kommunikation, tværfagligt samarbejde, effektiv sagsbehandling og indsatsstyring. Disse danner bl.a. vigtige grundsten i den socialfaglige forhandling, således der på ethvert givent tidspunkt er overensstemmelse mellem behov, indsats og takst.

Når Sandra til dagligt bistår udfører i indsats- og takstformidling samt samarbejde med myndighed, har hun bl.a. fokus på den bedst mulige løsning for borger, gennemsigtighed, kontrakt og bestilling, dokumentation, kommunikation og det tværfaglige samarbejde.

Heidi Amorsen

Heidi Amorsen

Heidi Amorsen
Heidi Amorsen
Udviklingskonsulent

Udviklingskonsulent på findenplads.dk

Heidi er uddannet socialrådgiver og har flere års erfaring som myndighedsrådgiver indenfor socialområdet. Heidi har tidligere varetaget opgaver som kontraktkonsulent på børn og unge området og har i den forbindelse fået bredt kendskab til udfordringerne, der kan opstå i matchningen mellem myndighed og udfører. 

Heidi brænder for at skabe en platform, som faciliterer det gode match mellem borger og udfører, og som fungerer i hverdagen for både myndighed og udfører. 

Louise Randrup
Louise Randrup
Konsulent

Louise Randrup er uddannet socialrådgiver og har flere års erfaring som myndighedssagsbehandler på socialområdet, med socialt udsatte voksne og mennesker med handicap. Her har Louise varetaget det kriminalpræventive tilsyn for domfældte borger med udviklingshæmning. 

Hun har ligeledes arbejdet som klientsagsbehandler ved Kriminalforsorgen, med betinget dømte, prøveløsladte, samfundstjenestedømte og behandlingsdømte.

Louise arbejder med høj socialfaglighed med udvikling af praksis på socialområdet. Dette blandt andet med faglige vurderinger, brugen af VUM 2.0, samarbejdet mellem myndighed og leverandør mv. Hun løser opgaver hos både myndighed og leverandører.

Anne Hansen

Anne Hansen

Anne Hansen
Anne Hansen
PA og administration

Anne er den uundværlige blæksprutte, der får driften af Brorson|Consult til at nå sammen. Hun er PA for Anne Brorson, og varetager derudover en række administrative opgaver.

Hun varetager firmaets hovednr. og er altid venlig og imødekommende.

Rebecca Brorson

Rebecca Brorson

Rebecca Brorson
Rebecca Brorson

Rebecca er studerende og vores uundværlige kontormedhjælper. Hun varetager de praktiske opgaver på kontoret, hvor hun sørger for at forplejningsmulighederne er i top, pakker materiale og ekstra energi til kursister og konferencedeltagere, sikrer at vores planter overlever og meget, meget mere. 

bubble