Om os

Nordstjernen er et specialiseret bo- og aflastningstilbud til børn og unge med et handicap, som på nuværende tidspunkt samarbejde med ni forskellige kommuner. Det betyder, at vi forhandler med mange forskellige myndighedsafdelinger, matchningskonsulenter og socialrådgivere, når vi skal visitere eller revisitere en indsats.

Vi kontaktede Brorson Consult, da vi ønskede at udvikle en ny takststruktur og øge gennemsigtigheden i vores takstformidling.    

Vores samarbejde med Anne og Fie resulterede i:

  • Et fælles sprog for sammenhængen mellem det enkelte barns behov, den faglige indsats og taksten
  • En ny takststruktur
  • En ny ydelsesbeskrivelse
  • Et nyt matchningsskema som vi anvender i forbindelse med visitation og revisitation
  • Kortere og mere præcise visitationsprocesser

Vi har fået faglig kvalificeret konsulentbistand, og Anne har været fleksibel og god til at justere processer og tilpasse forløbet efter vores behov.

Vi kan derfor varmt anbefale Brorson Consult.   

Anja Graakjær Lyngklip, Forstander, Nordstjernen, Struer Kommune

Så har vi igen været på kursus hos Brorson Consult. Denne gang handlede det om sondring mellem SEL § 83 og § 85. Som sædvanligt et godt og velunderbygget fundament.

 

Odsherred kommune har gennem længere tid arbejdet sammen med Anne og Sandra i forhold til BIT – bestilling – indsats og takst. Dette forløb er fortsat i gang, og vi har stadigvæk høje forventninger til at blive bedre til at forhandle med bostederne. Dog handler dette kursus ikke alene om forhandling, men rent faktisk en metode, der understøtter bedre faglige beskrivelser og dermed også bidrage til at sikre den rette hjælp for den enkelte borger.

 

Det har været og er fortsat en rigtig god rejse både for ledere og medarbejdere.

 

En af de ting, jeg sætter stor pris i vores samarbejde er del den store faglighed, der har været tilstede under alle kurserne, men også Annes formidlingsevne. Vi kommer ikke i tvivl, hverken i forhold til retning eller mål.

 

Ser så meget frem til de mange sparringsmøder, der venter hen over foråret.

 

Tak til Anne og Sandra. 

Jane Jensby, afdelingsleder, Voksenteam, Odsherred Kommune

Vi, her i Familierådgivningen, siger tak for et rigtig godt forløb.

 

Særligt har vi været glade for Jeres indledende opmærksomhed på, hvad vi præcist ønskede at få ud af forløbet og ikke mindst hvordan der kunne sikres en praksisnær læring, som reelt kunne omsættes til forhandlingsmæssige kompetencer i ”virkeligheden”.

Vi har oplevet at blive langt mere sikre i vores rolle når der indkøbes ydelser hos bl.a. døgninstitutioner/opholdssteder og plejefamilier. Vi er også blevet langt bedre til at hjælpe både os selv og vores samarbejdsparter med overblik over hvilke indsatser vi fagligt vurderer belæg for at iværksætte og dermed betale for – og hvilke vi faktisk ikke finder belæg for.

Endeligt er vi også blevet anderledes bevidste om vores ansvar i forbindelse med forvaltning af offentlige midler, sådan vi er mere opmærksomme på at sikre, og stå på mål for, at der alene indkøbes den nødvendige indsats af den bedst mulige kvalitet til den rette pris, sådan alle borgere sikres den rette indsats.

Slutteligt siger vi også tak for Jeres ”væren i verden” på under vores kursusdage, som bidrog til en god og uformel stemning i rummet, som gav mulighed for, at man turde blotte sig og dermed få øje på  do's and don'ts i direkte relation til egne arbejdsopgaver.

 

Med stor sandsynlighed for, at vi tager kontakt på ny, for at fastholde tilegnede kompetencer i organisationen, siger vi foreløbigt mange tak. 

Lena Marie Munk Troldborg, Afdelingsleder, Familierådgivningen, Ikast-Brande Kommune

Vi på Lindevang er et socialpsykiatrisk botilbud, som omkring vores indsats gerne vil være mere fleksible og på den baggrund arbejde med differentierede takster. Vi prøvede selv, og prøvede at hente erfaringer, vi kom ikke rigtig i gang.
Derfor kontaktede vi Brorson|Consult som vi kendte fra Anne Brorsons bog omkring behov, indsats og takst.

Det vi fik ud af samarbejdet:
- Var en forståelse for sammenhæng og klarhed i bestilling fra kommunen til den indsats, som vi skal levere, og som udløser en given takst
- Vi fik klarhed over, hvordan vi på Lindevang, kan arbejde videre med en konkret model
- Vi fik klarhed over, hvad vi skal have særlig fokus på i en implementering, som omhandler dokumentation af indsatsen

Vi vil klart anbefale jer at bruge Brorson|Consult, omkring klarhed på indsat og takster, hvis I overvejer at arbejde med dette.

Kjeld Ebdrup, Direktør hos Lindevang

PPR i Greve har for nylig haft et kompetence forløb hos BrorsonConsult om udvikling af vores egne kontrakter og ydelseskataloger i forbindelse med vores arbejde med afsøgning og visitation til dagbehandlingsskoler. Forløbet har gjort os i stand til at blive meget mere specifikke og konkrete i vores faglige forventninger til skolerne, og kontrakterne vil fremover blive et dynamisk redskab, der vil kvalificere vores drøftelser i forbindelse med revisitation til eventuelle yderligere forløb.

Susan Harnow, Leder af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Greve Kommune

Jeg har haft den fornøjelse at samarbejde med Brorson Consult i forbindelse med kompetenceløft og introduktion til BIT modellen i Center for Handicap og Psykiatri Myndighed, Slagelse kommune. Samarbejdet har været givende med et højt fagligt niveau, hvor Brorson Consult i sin undervisning har taget udgangspunkt i læringspotentialet i gruppen, samt formidlet viden så den nemt kunne omsættes i praksis.

Brorson Consult har været en stor inspiration i forhold til den fortsatte læring og implementering af BIT modellen, og jeg ser frem til det fremtidige samarbejde med dem

Jeannett Jakobsen, Teamleder - Center for Handicap og Psykiatri Myndighed, Slagelse kommune

En ny måde at tænke og forstå VUM og hvordan denne kan bruges i forbindelse med socialfaglig forhandling.

Alt bliver mere konkret og udspecificeret ved at bruge BIT-modellen, hvilket gør det langt nemmere for myndighed at vurdere og dermed kun købe den indsats som svarer til borgerens behov.

Ligeledes gør det opfølgningerne langt nemmere, da man med indsatslisten kan forholde sig konkret til den givne indsats.

Med BIT-modellen, bliver borgers behov, indsatsen og taksten lagt mere gennemsigtig.

Vi fik 2 dages undervisning, hvor vi blev grundig indkørt i, hvad BIT-modellen er. Derudover fik vi én dags opfølgning, hvor vi det blev meget praksisnært. Her gennemgik vi 4 sager i forhold til socialfaglig forhandlingens 8 faser.

Kurset med min. en opfølgningsdag kan bestemt anbefales, hvis du som myndighed ønsker at kunne arbejde mere konkret og med gennemsigtighed i forhold til behov, indsats og takst. 

Tina Myung Kulmbak, Teamleder - Handicap og psykiatri, Ishøj Kommune

Tusind tak for et virkelig godt kursus. Du gav kurset en form, et indhold og en fremlægning, som engagerede alle og som gav et nyt syn på økonomi og kontraktstyring i børnesager.

BIT modellen er et værktøj som er enkelt og effektivt, og som allerede dagen efter kurset blev taget i brug hos os

Isabel Gebuhr, Leder af Familierådgivningen, Greve Kommune

Jeg kan varmt anbefale Anne som oplægsholder. Hun er meget vidende, konkret og meget inspirerende. Anne er en dygtig og levende formidler, selv på et område, som egentlig ikke havde min interesse formåede hun at fastholde mit fokus og interesse. Anne er god til at komme med eksempler og relatere til praksis, da hun selv har erfaring både fra myndighedsområdet og praksisområdet. Hun er lynhurtig med en kvik kommentar, hvis der er spørgsmål – hun svarer, så man forstår det – og vender ofte lige verdenen på hovedet for en. TAK for nogle gode dage i dit selvskab!

Heidi Munkesø, Rådgiver, Center for Job & Social i Lejre Kommune

Brorson|Consult har på meget fin vis introduceret os i Stevns Kommune til ”kunsten” i at forhandle med bosteder/samarbejdspartnere. 

Brorson|Consults store erfaring og faglige viden har betydet en forskel i vores undervisningsforløb, hvor formålet har været at tilegne sig kompetencer og viden som involverer eksterne samarbejdspartnere. Det har været trygt og godt for sagsbehandlerne og mig som leder, at Brorson|Consult har været direkte involveret i alle de sager, som vi har haft med i læringsforløbet. Brorson|Consult har fulgt sagerne tæt sammen med den enkelte sagsbehandler og har støttet og vejledt løbende, hvor de samtidig har formået at knytte en sløjfe til den forudgående undervisning.

De erfaringer vi indtil nu har fået er, at tilrettelæggelsen af møderne med bostederne skal være langt mere struktureret end vi tidligere har haft for vane. Desuden er vores fokus nu også langt mere skærpet på at få relevante og meget detaljerede oplysninger om borgerne, for at kunne vurdere indsatser og økonomien i det der skal leveres. 

På baggrund af undervisningen og Brorson|Consults direkte sparring på sagsniveau, har vi her i Stevns Kommune opnået en viden og kompetencer, som helt sikkert vil gøre en forskel for vores fremadrettede samarbejde med eksterne leverandører

Karina Bernth, Afsnitsleder for Myndighed, Stevns Kommune

Vi har i Fredericia Kommune, Myndighed og Tværgående udvikling haft et længere samarbejde med Brorson Consult. De har afholdt et 2 dages kursusforløb for rådgiverne i forhandlingsteknik, samt har vi samarbejdet omkring kvalificering af en række sager herunder også i samarbejde med Brorson Consult afholdt en del forhandlingsmøder med botilbud.  Brorson Consult er utrolig professionelle i hele deres tilgang til de opgaver, de har med at gøre. De er systematiske og konstruktive og utrolig effektive. Deres dialog form er altid båret af ordentlighed og en faglig professionalisme. Vi har haft et meget positivt, lærerigt og udbytterigt samarbejde med Brorson Consult.

Dorte Højmark Andreasen, Afdelingsleder Fredericia Kommune
bubble