Referencer

PPR i Greve har for nylig haft et kompetence forløb hos BrorsonConsult om udvikling af vores egne kontrakter og ydelseskataloger i forbindelse med vores arbejde med afsøgning og visitation til dagbehandlingsskoler. Forløbet har gjort os i stand til at blive meget mere specifikke og konkrete i vores faglige forventninger til skolerne, og kontrakterne vil fremover blive et dynamisk redskab, der vil kvalificere vores drøftelser i forbindelse med revisitation til eventuelle yderligere forløb.

Susan Harnow, Leder af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Greve Kommune

Jeg har haft den fornøjelse at samarbejde med Brorson Consult i forbindelse med kompetenceløft og introduktion til BIT modellen i Center for Handicap og Psykiatri Myndighed, Slagelse kommune. Samarbejdet har været givende med et højt fagligt niveau, hvor Brorson Consult i sin undervisning har taget udgangspunkt i læringspotentialet i gruppen, samt formidlet viden så den nemt kunne omsættes i praksis.

Brorson Consult har været en stor inspiration i forhold til den fortsatte læring og implementering af BIT modellen, og jeg ser frem til det fremtidige samarbejde med dem

Jeannett Jakobsen, Teamleder - Center for Handicap og Psykiatri Myndighed, Slagelse kommune

En ny måde at tænke og forstå VUM og hvordan denne kan bruges i forbindelse med socialfaglig forhandling.

Alt bliver mere konkret og udspecificeret ved at bruge BIT-modellen, hvilket gør det langt nemmere for myndighed at vurdere og dermed kun købe den indsats som svarer til borgerens behov.

Ligeledes gør det opfølgningerne langt nemmere, da man med indsatslisten kan forholde sig konkret til den givne indsats.

Med BIT-modellen, bliver borgers behov, indsatsen og taksten lagt mere gennemsigtig.

Vi fik 2 dages undervisning, hvor vi blev grundig indkørt i, hvad BIT-modellen er. Derudover fik vi én dags opfølgning, hvor vi det blev meget praksisnært. Her gennemgik vi 4 sager i forhold til socialfaglig forhandlingens 8 faser.

Kurset med min. en opfølgningsdag kan bestemt anbefales, hvis du som myndighed ønsker at kunne arbejde mere konkret og med gennemsigtighed i forhold til behov, indsats og takst. 

Tina Myung Kulmbak, Teamleder - Handicap og psykiatri, Ishøj Kommune

Tusind tak for et virkelig godt kursus. Du gav kurset en form, et indhold og en fremlægning, som engagerede alle og som gav et nyt syn på økonomi og kontraktstyring i børnesager.

BIT modellen er et værktøj som er enkelt og effektivt, og som allerede dagen efter kurset blev taget i brug hos os

Isabel Gebuhr, Leder af Familierådgivningen, Greve Kommune

Jeg kan varmt anbefale Anne som oplægsholder. Hun er meget vidende, konkret og meget inspirerende. Anne er en dygtig og levende formidler, selv på et område, som egentlig ikke havde min interesse formåede hun at fastholde mit fokus og interesse. Anne er god til at komme med eksempler og relatere til praksis, da hun selv har erfaring både fra myndighedsområdet og praksisområdet. Hun er lynhurtig med en kvik kommentar, hvis der er spørgsmål – hun svarer, så man forstår det – og vender ofte lige verdenen på hovedet for en. TAK for nogle gode dage i dit selvskab!

Heidi Munkesø, Rådgiver, Center for Job & Social i Lejre Kommune

Brorson|Consult har på meget fin vis introduceret os i Stevns Kommune til ”kunsten” i at forhandle med bosteder/samarbejdspartnere. 

Brorson|Consults store erfaring og faglige viden har betydet en forskel i vores undervisningsforløb, hvor formålet har været at tilegne sig kompetencer og viden som involverer eksterne samarbejdspartnere. Det har været trygt og godt for sagsbehandlerne og mig som leder, at Brorson|Consult har været direkte involveret i alle de sager, som vi har haft med i læringsforløbet. Brorson|Consult har fulgt sagerne tæt sammen med den enkelte sagsbehandler og har støttet og vejledt løbende, hvor de samtidig har formået at knytte en sløjfe til den forudgående undervisning.

De erfaringer vi indtil nu har fået er, at tilrettelæggelsen af møderne med bostederne skal være langt mere struktureret end vi tidligere har haft for vane. Desuden er vores fokus nu også langt mere skærpet på at få relevante og meget detaljerede oplysninger om borgerne, for at kunne vurdere indsatser og økonomien i det der skal leveres. 

På baggrund af undervisningen og Brorson|Consults direkte sparring på sagsniveau, har vi her i Stevns Kommune opnået en viden og kompetencer, som helt sikkert vil gøre en forskel for vores fremadrettede samarbejde med eksterne leverandører

Karina Bernth, Afsnitsleder for Myndighed, Stevns Kommune

Vi har i Fredericia Kommune, Myndighed og Tværgående udvikling haft et længere samarbejde med Brorson Consult. De har afholdt et 2 dages kursusforløb for rådgiverne i forhandlingsteknik, samt har vi samarbejdet omkring kvalificering af en række sager herunder også i samarbejde med Brorson Consult afholdt en del forhandlingsmøder med botilbud.  Brorson Consult er utrolig professionelle i hele deres tilgang til de opgaver, de har med at gøre. De er systematiske og konstruktive og utrolig effektive. Deres dialog form er altid båret af ordentlighed og en faglig professionalisme. Vi har haft et meget positivt, lærerigt og udbytterigt samarbejde med Brorson Consult.

Dorte Højmark Andreasen, Afdelingsleder Fredericia Kommune
bubble