Referencer

Jeg kan varmt anbefale Anne som oplægsholder. Hun er meget vidende, konkret og meget inspirerende. Anne er en dygtig og levende formidler, selv på et område, som egentlig ikke havde min interesse formåede hun at fastholde mit fokus og interesse. Anne er god til at komme med eksempler og relatere til praksis, da hun selv har erfaring både fra myndighedsområdet og praksisområdet. Hun er lynhurtig med en kvik kommentar, hvis der er spørgsmål – hun svarer, så man forstår det – og vender ofte lige verdenen på hovedet for en. TAK for nogle gode dage i dit selvskab!

Heidi Munkesø, Rådgiver, Center for Job & Social i Lejre Kommune

Brorson|Consult har på meget fin vis introduceret os i Stevns Kommune til ”kunsten” i at forhandle med bosteder/samarbejdspartnere. 

Brorson|Consults store erfaring og faglige viden har betydet en forskel i vores undervisningsforløb, hvor formålet har været at tilegne sig kompetencer og viden som involverer eksterne samarbejdspartnere. Det har været trygt og godt for sagsbehandlerne og mig som leder, at Brorson|Consult har været direkte involveret i alle de sager, som vi har haft med i læringsforløbet. Brorson|Consult har fulgt sagerne tæt sammen med den enkelte sagsbehandler og har støttet og vejledt løbende, hvor de samtidig har formået at knytte en sløjfe til den forudgående undervisning.

De erfaringer vi indtil nu har fået er, at tilrettelæggelsen af møderne med bostederne skal være langt mere struktureret end vi tidligere har haft for vane. Desuden er vores fokus nu også langt mere skærpet på at få relevante og meget detaljerede oplysninger om borgerne, for at kunne vurdere indsatser og økonomien i det der skal leveres. 

På baggrund af undervisningen og Brorson|Consults direkte sparring på sagsniveau, har vi her i Stevns Kommune opnået en viden og kompetencer, som helt sikkert vil gøre en forskel for vores fremadrettede samarbejde med eksterne leverandører

Karina Bernth, Afsnitsleder for Myndighed, Stevns Kommune

Vi har i Fredericia Kommune, Myndighed og Tværgående udvikling haft et længere samarbejde med Brorson Consult. De har afholdt et 2 dages kursusforløb for rådgiverne i forhandlingsteknik, samt har vi samarbejdet omkring kvalificering af en række sager herunder også i samarbejde med Brorson Consult afholdt en del forhandlingsmøder med botilbud.  Brorson Consult er utrolig professionelle i hele deres tilgang til de opgaver, de har med at gøre. De er systematiske og konstruktive og utrolig effektive. Deres dialog form er altid båret af ordentlighed og en faglig professionalisme. Vi har haft et meget positivt, lærerigt og udbytterigt samarbejde med Brorson Consult.

Dorte Højmark Andreasen, Afdelingsleder Fredericia Kommune

”I Center for Alkohol og Stofbehandling i Roskilde kommune har vi samarbejdet med Brorson Consult med det formål at se, om vi kunne omlægge timer fra det administrative bureaukrati til borgerrettet behandlingsarbejde.

Via møder med interviews og hvor vi fik kortlagt vores arbejds- og sagsgange, lykkedes det os samlet set at frilægge 16 timer om ugen og tilmed få nedbragt vores behandlingsgaranti betragteligt. For alle – ikke mindst for medarbejderne var det en stor tilfredsstillelse.

Vi tøver ikke med at anbefale et samarbejde med Brorson Consult.”

Tina Dalby, Centerleder hos CAS, Roskilde Kommune
bubblemedia