Til sociale tilbud

Til leverandører

Som socialt tilbud i Danmark er du afhængig af et godt samarbejde med de kommunale myndighedsafdelinger. Uanset om målgruppen er børn, unge eller voksne, og uanset paragraf i Serviceloven. Derfor har vi hos Brorson Consult fokus på netop at understøtte og styrke dette samarbejde – til gode for både borgeren og jer.

Hos Brorson Consult finder du specialiserede konsulenter med erfaring fra Socialområdet, der har fokus på den fælles faglige opgave på tværs af myndighed og leverandør i at balancere faglighed og økonomi. Dette er en opgave, som vi kun kan lykkes med i fællesskab på Socialområdet.

Igennem de seneste 4 år har vi arbejdet sammen med en række private og kommunale sociale tilbud. Men nok så vigtigt er det, at vi også har arbejdet sammen med mere end 1/3 af de kommunale myndighedsafdelinger på socialområdet. Derfor har vi et bredt og stærkt kendskab til dine kunder, og denne styrke kan du anvende til din for del. Kundekendskab og kundeforståelse er nemlig en del af kernen i at vide, hvordan netop dit sociale tilbud bliver en attraktiv samarbejdspartner på tværs af kommunegrænser.

Ydelser

Sociale tilbud er forskellige, og derfor er vores opgaveløsninger det også. Vi skræddersyr vores forløb til jer, således det bedst muligt imødegår jeres ønsker. Vi løser en bred vifte af opgaver og her er eksempler på nogle af de ydelser, vi har arbejdet med indenfor det seneste år:

 • En tydelig takststruktur, som kan formidles til den kommunale myndighed
 • Gennemsigtige matchningsprocesser, så du får prissat ydelserne korrekt første gang
 • Kontrakter som et samarbejdsværktøj
 • Statusskrivelser, der også kan bruges i en forhandling
 • Daglig dokumentation ud fra en kommunal bestilling
 • At arbejde med SMART delmål
 • At formidle sammenhængen mellem indsats og takst til myndighed
 • Udvikling af konkrete værktøjer til match, vurdering af indsatsens omfang, genforhandling mv.
 • Kompetenceudvikling indenfor forhandling samt udvikling af konkrete værktøjer hertil

EKSEMPEL: FORMIDLING AF TAKSTENS SAMMENSÆTNING OG INDHOLD

På et socialområde med et stigende fokus på økonomien, skal sociale tilbud kunne gøre det gennemsigtigt for myndigheden, hvad en takst indeholder.

At formidle jeres takststruktur på en sådan måde, at rådgivere i myndighedsafdelinger har den fornødne gennemsigtighed, kan være en udfordring. Derfor vil vi gerne bistå jer i eksempelvis at få udviklet nuværende eller nyt materiale, der kan formidle til myndigheden, hvordan jeres takststruktur er bygget op.

Udover selve opbygningen af takststrukturen, har myndighedsafdelinger også fokus på den takst, der knytter sig til den enkelte borger. Derfor stiller dette krav til jer som sociale tilbud om at kunne kommunikere klart og tydeligt, hvorfor eksempelvis denne borgers indsats matcher med jeres takstniveau 3. I skal kunne tilvejebringe den fornødne gennemsigtighed, så myndighed kan se, hvad borgerens behov er, hvilken indsats der leveres og hvilken takst der knytter sig hertil. Hertil kan vi bidrage med udvikling af de skabeloner, som I benytter i samarbejdet med kommunerne, og eventuel udarbejdelse af nye eller alternative skabeloner. Eksempelvis matchningsværktøjer, kontrakter, statusskabeloner med videre.

 

Metodekursus VUM 2.0 for leverandører

Vidste du, at du hos Brorson Consult kan få et VUM 2.0 metodekursus tilpasset netop jer? Uanset om du arbejder hos en leverandør eller i myndighed, kan vi undervise jer i metoden VUM 2.0 – men med en særlig tilføjelse, nemlig BIT.

Vi kan lave et skræddersyet forløb til netop jer, uanset om I er en kommunal, regional eller privat leverandør.

Forløbet
Metodekurset indeholder en gennemgang af VUM 2.0 og FFB, herunder alle faser i VUM 2.0. Vi har dog et særligt tvist, fordi vi underviser i fagmetoden på en sådan måde, at I samtidig:

 • Opnår en forståelse for myndigheds brug af metoden
 • Får viden om det juridiske grundlag for samarbejdet mellem myndighed og leverandør
 • Får viden om den information, der er relevant for myndighed at modtage i en statusskrivelse
 • Får viden om SMART delmål
 • Kan indgå i socialfaglig forhandling med myndighed

Spørgsmål
Har du spørgsmål eller er interesseret i at høre mere om mulighederne, er du velkommen til at kontakt Anne Brorson på 53 27 71 81 eller anne@brorsonconsult.dk

bubble