Til sociale tilbud

Til sociale tilbud

På et socialområde med et stigende fokus på økonomien, skal sociale tilbud kunne gøre det gennemsigtigt for myndigheden, hvad en takst indeholder. Derfor kan vi bistå jer som socialt tilbud i at få tydeliggjort indholdet i jeres takster og den ydelse I leverer. Eksempelvis kan vi i samarbejde med jer udarbejde materiale, der beskriver jeres takster og deres indhold. 

Ydermere bistår vi sociale tilbud i at kvalitetssikre de skabeloner, der benyttes til kontrakter, statusmateriale, ansøgning om takstøgning med videre, således disse bedst muligt understøtter gennemsigtigheden for myndighedsafdelingerne.

Ydelser

Sociale tilbud er forskellige, og derfor er vores opgaveløsninger det også. Vi skræddersyr vores forløb til jer, således det bedst muligt imødegår jeres ønsker. Nedenfor ses overordnede eksempler på de forløb, der aktuelt oftest efterspørges.

Kontakt os gerne for en uforpligtigende drøftelse af, hvad vi konkret kan bidrage med hos jer.

Formidling af takstens sammensætning og indhold

At formidle jeres takststruktur på en sådan måde, at rådgivere i myndighedsafdelinger har den fornødne gennemsigtighed, kan være en udfordring. Derfor vil vi gerne bistå jer i eksempelvis at få udviklet nuværende eller nyt materiale, der kan formidle dette til myndigheden.

Da myndighedsafdelinger har fokus på den takst, der knytter sig til den enkelte borger, stiller det krav til jer som sociale tilbud om at kunne kommunikere dette klart og tydeligt. I skal kunne tilvejebringe den fornødne gennemsigtighed, så myndighed kan se, hvad borgerens behov er, hvilken indsats der leveres og hvilken takst der knytter sig hertil. Hertil kan vi bidrage med udvikling af de skabeloner, som I benytter i samarbejdet med kommunerne, og eventuel udarbejdelse af nye eller alternative skabeloner. Eksempelvis kontrakter, statusskabeloner med videre.

Skræddersyede kurser og oplæg

Vi afholder kurser og oplæg skræddersyet til netop de udfordringer, som I står med. Kurserne kan være for enten ledere eller medarbejdere, hvor vi tager udgangspunkt i jeres aktuelle situation.

Eksempler på tidligere kurser/oplæg er:

  • Forhandling for botilbudsledere
  • Salg og branding for sociale tilbud
  • Mundtlig og skriftlig formidling
  • Kontrakter, statusmateriale og øvrige dokumenter til understøttelse af forhandling

Læs mere om vores kurser her

bubble