Til myndighed

Til myndighed

Kommunerne står overfor økonomiske udfordringer på socialområdet.

Et vigtigt fokuspunkt er, at fagligheden og økonomien skal gå hånd i hånd. Derfor er det givtigt at benytte socialfaglig forhandling som værktøj til at sikre, at borgerens behov tilgodeses med den rigtige indsats, og at kommunens betaling herfor er korrekt.

Hos Brorson|Consult er vi specialister i socialfaglig forhandling. Vi kan derfor tilbyde sparring og forhandlingsbistand til myndighedsafdelinger, lige såvel som vi kan bistå jer i at kvalitetssikre jeres sagsgange, således de i højere grad understøtter, at den enkelte rådgiver kan spotte, forberede og indfri forhandlingspotentialet i borgersagerne. Forhandlingspotentialet er ikke kun begrænset til økonomi, men kan ligeså vel bestå af indsatsens omfang og kvalitet. 

Skal der i alle borgersager i jeres myndighedsafdeling være overensstemmelse mellem behov, indsats og takst, skal sagsgange understøtte dette. En kvalitetssikring af sagsgange kan derfor give jer både et fagligt løft og økonomisk bevidsthed i afdelingen, således gennemsigtigheden og sammenhængen i højere grad er tilstede i de enkelte borgersager.

Ydelser

Myndighedsafdelinger rundt om i de danske kommuner er forskellige, og derfor er vores opgaveløsninger det også. Vi skræddersyr vores forløb til de respektive kommuner, således det bedst muligt imødegår jeres ønsker. Nedenfor ses overordnede eksempler på de forløb, der aktuelt oftest efterspørges.

Kontakt os gerne for en uforpligtigende drøftelse af, hvad vi konkret kan bidrage med hos jer.

Forhandling af indsats og takst

I en tid hvor både kommuner og tilbud i stigende grad bliver optaget af forhandling af takster, kan vi tilbyde sparring og kompetenceudviklingsforløb til rådgivere, der skal spotte, forberede og indfri et forhandlingspotentiale i borgersager. Vi tilbyder også forhandlingsbistand i konkrete borgersager.

Desuden kan vi bistå myndighedsafdelingen i en tilrettelæggelse og kvalitetssikring af sagsgange, således disse i højere grad understøtter, at der i alle borgersager på ethvert givent tidspunkt er overensstemmelse mellem behov, indsats og takst.

Ydermere tilbyder vi forhandlingssupervision til myndighedsgrupper, hvor vi sætter fokus på enkelte borgersager og forhandlingspotentialet heri, herunder også sagsbehandlingen.

Kursus og kompetenceforløb indenfor forhandling

Mange kommuner har et højt eller stigende udgiftsniveau indenfor socialområdet. Derfor er økonomisk bevidsthed og forhandlingskompetencer hos rådgiverne nødvendigt for at sikre den langsigtede økonomiske styring.

Myndighedsrådgivere på socialområdet indgår løbende i samarbejde med interne og eksterne leverandører af sociale tilbud. Dette stiller krav til rådgiverne om at mestre både socialfaglig forhandling og kommunikation. Derfor gør vi via kursus og kompetenceforløb rådgivere, koordinatorer og afdelingsledere i stand til at forhandle med sociale tilbud på både professionel og kompetent vis, så der sikres sammenhæng mellem borgerens behov, indsats og takst i hver enkelt borgersag.

Læringsudbytte

Deltagerne vil opnå kompetencer, så de fremadrettet i højere grad kan spotte, forberede og indfri et forhandlingspotentiale i borgersager med behov for eller bevilget botilbud, støtte i eget hjem og aktivitetstilbud/samværstilbud.

På kursus og i kompetenceforløb bliver de blandt andet præsenteret for en forståelsesramme, en analyseramme og et sæt tjeklister, der fremadrettet kan benyttes aktivt i forhandlinger på socialområdet. De vil blandt andet få viden om:

  • Sammenhængen mellem borgerens behov, den leverede indsats og taksten
  • Takstforståelse
  • Forhandlingspsykologi
  • Forhandlingsstrategi
  • Kommunikation og retorik

Læs mere om vores kurser her

Kvalitetssikring af sagsgange og forhandlingsforløb

En tilbagevendende udfordring i flere borgersager er, at det ikke er helt gennemsigtigt,
hvad der er borgerens støttebehov, hvilken indsats der købes og hvorledes dette er
sammenhængende med den betalte takst.

Skal der i alle borgersager være overensstemmelse mellem behov, indsats og takst, skal
sagsgange understøtte dette. En kvalitetssikring af sagsgange kan derfor give jer både
et fagligt og et økonomisk løft i afdelingen, således gennemsigtigheden og sammenhængen i højere grad er tilstede i de enkelte borgersager. Dette er desuden en forudsætning for at kunne udføre faglig forhandling på socialområdet.

Kvalitetssikringen baserer sig på modellen om Behov-Indsats-Takst (BIT), således der
tages udgangspunkt i borgerens behov som grundlag for sagsgange og forhandling.

Socialfagligt forhandlingsnetværk

Vi driver det socialfaglige forhandlingsnetværk, BIT Danmark. Netværket er for medarbejdere og ledere i myndighedsafdelinger på socialområdet på tværs af børn, unge, voksne samt handicap, psykiatri, udsatte og det almene børnefamilieområde.

Netværket har til formål at understøtte vidensdeling på tværs hos kommunerne om best practice, samt at styrke socialfagligheden og forhandlingskompetencer hos medarbejdere og ledere.

Der udbydes en række arrangementer i løbet af året. Du kan finde aktuelle arrangementer under menupunktet ”Aktuelt” i topmenuen.

Det er muligt at melde sig ind i netværket. Medlemskabet er uforpligtigende og gratis. Som medlem bliver du inviteret til netværksarrangementer først, inden invitationer sendes ud til øvrige nyhedsbrevsmodtagere. Da al tilmelding til arrangementer er først til mølle, har du derfor mulighed for tilmelding før andre. For at melde dig ind i netværket, skal du sende en mail til Anne Hansen på ah@brorsonconsult.dk herom. Har du spørgsmål til netværket eller kommende arrangementer, kan du ligeledes benytte samme mailadresse eller ringe på telefon 53 27 71 80. 

 

bubble