Til myndighed

Til myndighed

Kommunerne står overfor økonomiske udfordringer på socialområdet.

At balancere faglighed og økonomi er et krav på det sociale myndighedsområde. Det er bare ikke så let, som det lyder. Derfor kræver det viden, praksiserfaring og relevante værktøjer for at kunne lykkes.

Derfor kaldes der i mange sammenhænge på forhandling. Men for at forhandling skal kunne bidrage positivt til både faglighed og økonomi på én gang, kræver det et særligt fokus. Vi kalder det ”socialfaglig forhandling”.

Hos Brorson|Consult er vi specialister i socialfaglig forhandling. Vi kan derfor tilbyde sparring og forhandlingsbistand til myndighedsafdelinger, lige såvel som vi kan bistå jer i at kvalitetssikre jeres sagsgange, således de i højere grad understøtter, at den enkelte rådgiver kan spotte, forberede og indfri forhandlingspotentialet i borgersagerne. Forhandlingspotentialet er ikke kun begrænset til økonomi, men kan lige såvel bestå af indsatsens omfang og kvalitet.

Skal der i alle borgersager i jeres myndighedsafdeling være overensstemmelse mellem behov, indsats og takst, skal sagsgange understøtte dette. En kvalitetssikring af sagsgange kan derfor give jer både et fagligt løft og økonomisk bevidsthed i afdelingen, således gennemsigtigheden og sammenhængen i højere grad er tilstede i de enkelte borgersager.

I de sidste 4 år har vi samarbejdet med mere end 1/3 af de danske kommuner på børne-, unge- og voksenområdet om at udvikle og styrke den socialfaglige forhandling. Vi er et stærkt team af socialfaglige kompetencer, der med mangeårig erfaring på området kan understøtte og inspirere jer netop dér, hvor I står nu.

Ydelser

Myndighedsafdelinger rundt om i de danske kommuner er forskellige, og derfor er vores opgaveløsninger det også. Vi skræddersyr vores forløb til de respektive kommuner, således det bedst muligt imødegår jeres ønsker. Vi løser derfor en bred vifte af opgaver i de sociale myndighedsafdelinger. Her er eksempler på nogle af de ydelser, vi har arbejdet med indenfor det seneste år:

  • Kompetenceudvikling af ledere og rådgivere indenfor socialfaglig forhandling og BIT modellen
  • Kompetenceudvikling af rådgivere indenfor sagsvurdering og forhandlingsklargøring af borgersager
  • Analyse: Økonomistyring på enkeltsagniveau Læs mere her
  • Styrkelse af takstforståelse og brugen af kontrakter som et samarbejdsværktøj
  • Styrkelse af indkøbsprocesser med balance mellem økonomi og faglighed, herunder udvikling af visitationsprocesser
  • Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser for sagsarbejdet med fokus på implementering af socialfaglig forhandling
  • Udvikling af konkrete værktøjer til sagsvurdering, forhandling, kontraktindgåelse, genforhandling mv.
  • Sparring i grupper eller til den enkelte rådgiver til borgersager som praksislæring af sagsvurdering, forhandlingsklargøring og forhandling

Kontakt os gerne for en uforpligtigende drøftelse af, hvad vi konkret kan bidrage med hos jer.

 

Metodekursus VUM 2.0 for myndighed

Vidste du, at du hos Brorson Consult kan få et VUM 2.0 metodekursus tilpasset netop jer? Uanset om du arbejder i myndighed eller hos en leverandør, kan vi undervise jer i metoden VUM 2.0 – men med en særlig tilføjelse, nemlig BIT.

Kontakt os gerne for en snak om, hvilket forløb vi kan sammensætte til netop jer.

Forløbet
Metodekurset indeholder en gennemgang af VUM 2.0 og FFB, herunder alle sagsfaser i VUM 2.0. Vi har dog et særligt tvist, fordi vi underviser i fagmetoden på en sådan måde, at I samtidig bliver i stand til at gennemføre en socialfaglig forhandling, herunder også foretage indkøb, indgå kontrakter samt lave indsats- og økonomistyring på enkeltsagsniveau.

Har I allerede haft metodekursus? Intet problem! Vi kan tilrette undervisningen, så vi bygger ovenpå den viden, I allerede har fået.

Spørgsmål
Har du spørgsmål eller er interesseret i at høre mere om mulighederne, er du velkommen til at kontakt Anne Brorson på 53 27 71 81 eller anne@brorsonconsult.dk

 

Socialfagligt forhandlingsnetværk

Vi driver det socialfaglige forhandlingsnetværk, BIT Danmark. Netværket er for medarbejdere og ledere i myndighedsafdelinger på socialområdet på tværs af børn, unge, voksne samt handicap, psykiatri, udsatte og det almene børnefamilieområde.

Netværket har til formål at understøtte vidensdeling på tværs hos kommunerne om best practice, samt at styrke socialfagligheden og forhandlingskompetencer hos medarbejdere, konsulenter og ledere.

Der udbydes en række arrangementer i løbet af året. Du kan finde aktuelle arrangementer under menupunktet ”Aktuelt” i topmenuen.

Det er muligt at melde sig ind i netværket. Medlemskabet er uforpligtigende og gratis. Som medlem bliver du inviteret til netværksarrangementer først, inden invitationer sendes ud til øvrige nyhedsbrevsmodtagere. Da al tilmelding til arrangementer er først til mølle, har du derfor mulighed for tilmelding før andre. For at melde dig ind i netværket, skal du sende en mail til Anne Hansen på ah@brorsonconsult.dk herom. Har du spørgsmål til netværket eller kommende arrangementer, kan du ligeledes benytte samme mailadresse eller ringe på telefon 53 27 71 80.

 

bubble